ΕΛΛΑΔΑ

1211 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα

Äéáóþóôåò ôïõ ÅÊÁ ðáßñíïõí ìÝñïò óôçí Üóêçóç ðñïóïìïßùóçò êáé åôïéìüôçôáò, áíáöïñéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ýðïðôïõ ðåñéóôáôéêïý êïñïíïúïý 2019-nCoV, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò, Ôñßôç 4 Öåâñïõáñßïõ 2020. ÁÐÅ-ÌÐÅ/Ãñáöåßï Ôýðïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò/STR

Σήμερα ανακοινώνουμε 1211 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 47 συνδέονται με γνωστές συρροές και 35 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 35510, εκ των οποίων το 55.2% άνδρες.

4043 (11.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 12843 (36.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

114 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 34 (29.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 91.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 284 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 12 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 615 θανάτους συνολικά στη χώρα. 234 (38.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος