- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

OIKONOMIA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ 2021-2027 και η 6η για την πορεία ολοκλήρωσης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020

«Η  πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου...

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος