ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Παρά τις αντιδράσεις η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου

Παρά τη θύελλα των αντιδράσεων του συνόλου των φορέων και του λαού του Έβρου όπως όλα δείχνουν προχωρά το έργο της επέκτασης του ΚΤΥ Φυλακίου. Μετά...

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Η εγκατάσταση των Ηπειρωτών στην Αλεξανδρούπολη και ο πρώτος Δήμαρχος του Δεδέαγατς Αντώνης Παπαστεργίου

“Τι θα ήταν η Αλεξανδρούπολη χωρίς τον σιδηρόδρομο; Δε θα ήταν… Μπορεί και να μην υπήρχε!” Ελένη Σκάβδη της Ουρανίας Πανταζίδου Λένε ότι...

- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ιστορικό

Θρακική Αγορά

Μedia Group

Θρακική Αγορά FB

Ποπολάρος

Εvros24