ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

13ο το ΔΠΘ στην αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ για το 20% της κρατικής χρηματοδότησης

Τη λίστα με τη μοριοδότηση των πανεπιστημίων της χώρας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης δημοσίευσε χθες η «Καθημερινή». Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείο Παιδείας η εν λόγω μοριοδότηση αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του έργου των ΑΕΙ της χώρας βάσει του οποίου θα γίνει η κατανομή του 20% της ετήσιας κατανομής προς τα 23 ΑΕΙ της χώρας. Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει πέντε κατηγορίες κριτηρίων, με το κάθε ΑΕΙ να επιλέγει δύο εξ αυτών προκειμένου να βαθμολογηθεί συν την πρώτη που είναι υποχρεωτική για όλα τα πανεπιστήμια και αφορά τις βασικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως είναι η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις, ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου και το ποσοστό αποφοίτων στην κανονικά διάρκεια σπουδών.

Όσο αφορά στο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, το ΔΠΘ, επέλεξε να αξιολογηθεί στην δεύτερη που αφορά στην αριστεία στην έρευνα και τις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού και την τρίτη κατηγορία που αφορά στη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης.

Η επίμαχη αξιολόγηση λοιπόν έδειξε πως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έρχεται 13ο σε σύνολο 23 ΑΕΙ, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.582 μόρια. Στην πρώτη κατηγορία που είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, το ΔΠΘ συγκέντρωσε 843 μόρια κατατασσόμενο 8ο ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και πέμπτο με 575 μόρια σε σύνολο 10 πανεπιστημίων που επέλεξαν την εν λόγω κατηγορία κριτηρίων.

Εκεί ωστόσο που το πανεπιστήμιο της περιοχής μας κατέγραψε χαμηλή επίδοση είναι η δεύτερη κατηγορία. 16 ΑΕΙ της χώρας επέλεξαν να μοριοδοτηθούν βάσει της εν λόγω κατηγορίας με το ΔΠΘ να συγκεντρώνει 164 μόρια, την τρίτη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των 16 πανεπιστημίων.

Σίγουρα χωρούν βελτιώσεις, προκειμένου το πανεπιστήμιο της περιοχής να καλυτερεύσει την κατάταξη του και να συγκεντρώσει επιπλέον μόρια. Ειδικά στη δεύτερη κατηγορία.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος