ΚΟΙΝΩΝΙΑ

400 Φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του ΔΠΘ, καταγγέλλουν καθηγητή ότι τους «κόβει» συνεχώς σε συγκεκριμένα μαθήματα!

*Επιστολή στα ΜΜΕ στις πρυτανικές αρχές και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης,

Επιστολή στις πρυτανικές αρχές και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης αλλά και στα ΜΜΕ έστειλαν φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καταγγέλλοντας ότι συνεχώς κόβονται σε συγκεκριμένα μαθήματα από συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο μάλιστα και κατονομάζουν!

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, «400 και πλέον φοιτητές βρίσκονται στις λίστες των φοιτητών που χρωστούν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Πολλοί εξ αυτών καλούνται μάλιστα να εξεταστούν για τρίτη ή και περισσότερες φορές στα συγκεκριμένα μαθήματα, ακόμη κι αν είναι τελειόφοιτοι».

Αναλυτικά η επιστολή των φοιτητών του τμήματος Πολ. Μηχανικών:

 

«Ξάνθη 12/10/2020

 

Αίτηση Φοιτητών προς την Συνέλευση Τμήματος Πολίτικων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Κοινοποίηση:

Αλέξανδρο Πολυχρονίδης, Πρύτανης Δ.Π.Θ.

Ζωή Γαβριηλίδου. Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ., Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Καραγιάννη Χρήστο, Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Ηλιάδη Λάζαρο, Πρόεδρο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ

Κατά τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, έλαβε χώρα μια κατάφορη αδικία σε βάρος των εξεταζόμενων Φοιτητών στα μαθήματα Δυναμική των Κατασκευών, Στατική των Κατασκευών Ι και Στατική των Κατασκευών ΙΙ.

Συγκεκριμένα στην εξέταση των προαναφερθέντων μαθημάτων του διδάσκοντα και εξεταστή Καθηγητή, η αποτυχία που σημειώθηκε ήταν παταγώδης, σε βαθμό που εγείρονται εύλογες και σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Στα στατιστικά στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της σχολής αναφέρονται τα εξής αποτελέσματα:

-Δυναμικής των Κατασκευών: Τρεις (3) επιτυχόντες στους εκτατών τέσσερίς (104) φοιτητές που εξετάστηκαν

-Στατική των Κατασκευών Ι: Τρεις (3) επιτυχόντες στους ενενήντα επτά (97) φοιτητές που εξετάστηκαν

-Στατική των Κατασκευών ΙΙ: Δεκατέσσερίς (14) επιτυχόντες στους εκτατών σαράντα ένα (141) φοιτητές που εξετάστηκαν.

-Τετρακόσιοι και πλέον φοιτητές βρίσκονται στις λίστες των φοιτητών που χρωστούν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Πολλοί εξ αυτών καλούνται να εξεταστούν για τρίτη ή και περισσότερες φορές στα συγκεκριμένα μαθήματα, όντας τα τελευταία τους για την απόκτηση του Διπλώματος τους.

Η αίσθηση αυτής της αδικίας εντείνεται από το γεγονός ότι ο Καθηγητής αρνείται να υποδείξει τα λάθη των φοιτητών και αποφεύγει να συνομιλήσει μαζί τους υπό οποιουσδήποτε όρους, δίνοντας συνέχεια στην αδικία την οποία ξεκίνησε ο προηγούμενος καθηγητής, που προσφάτως συνταξιοδοτήθηκε.

Στην δύσκολη συγκύρια της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης η οποία ήρθε να εντείνει το πρόβλημα της κρίσης την οποία βιώνει το επάγγελμα μας, θα βοηθούσε η κατανόηση όλων σας προς το πρόσωπο μας και προς τις οικογένειες μας οι οποίες προσπαθούν με οποιοδήποτε κόστος να μας αντέξουν το κόστος των σπουδών μας ώστε να πάρουμε το Δίπλωμα μας και να βγούμε στην αγορά εργασίας.

Καλούμε την Συνέλευση του τμήματος να συναποφασίσει την επαναξιολόγηση των γραπτών όλων των φοιτητών που εξετάστηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου, στον αντίποδα θα αιτηθούμε μαζικά, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα το οποίο ορίζει πως εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, ύστερα από αίτησή του, επανεξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών του τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από την συνέλευση.

Η άνωθεν αίτηση να πρωτοκολληθεί και να τεθεί στην επόμενη προκαθορισμένη Συνέλευση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Με τιμή,

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.».

http://maxitisthrakis.blogspot.com/

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος