ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, διοργανώθη τὸ 5ο Γενικό Ἱερατικό Συνέδριο τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ ὁποίου προστάτης, κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, ἀνεκηρύχθη τὸ ἔτος 2016, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κύριλλος ὁ Στ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀδριανουπολίτης.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Συνεδρίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καὶ ἀκολού­θησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεων τῶν ψυχῶν πάντων τῶν Ἀρχιερατευσάντων, Ἱερατευσάντων καὶ Διακονησάντων εἰς τὴν Ἱερά Μητρόπολη.

Τὴν ἐναρξη τοῦ Συνεδρίου προλόγισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας καὶ ἐν συνεχείᾳ προσκάλεσε εἰς τὸ βῆμα τὸν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Βασιλει­άδη, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος ὡρίσθη Κεντρικός ὁμιλητής τοῦ ἐφετεινοῦ Γενικοῦ Συνεδρίου.

Εἰς τὴν μεστή καὶ ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του ὁ ὁμιλητής ἀνεφέρθη εἰς τὸν ὁσιακό βίο, τὴν πολυδιάστατη δράση καὶ τὸ μαρτυρικό τέλος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου τοῦ Στ΄, Πατριάρχου Κωνσταντι­νουπόλεως, τοῦ Ἀδριανουπολίτου, μὲ ἰδιαιτέρα μνεῖα εἰς τὰ θαυμαστά γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους καὶ τὰ ἕως σήμερα θαύματα τοῦ Ἁγίου.

Μετά τήν ἐνδιαφέρουσα καὶ ἄκρως ἐπικοδομητική ὁμιλία, ἀντιλ­λά­γησαν ἐρωτήματα καί ἀπόψεις μεταξύ τῶν Κληρικῶν.

Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εὐχόμενος εἰς ἄπαντας τοὺς κληρικούς ὑγεία καὶ τὸν θεῖο φωτισμό καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα τὸ ἐπόμενο Γενικό Ἱερατικό Συνέδριο νὰ διεξαχθῇ ὑπό ὁμαλές συνθῆκες.

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος