OIKONOMIA

ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένα 12 πεδία των φετινών δηλώσεων

Με προσυμπληρωμένα στοιχεία, όχι μόνο στους κωδικούς όπου αναγράφονται οι ετήσιες φορολογητέες ετήσιες αποδοχές, οι παρακρατηθέντες φόροι και τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και σε ένα πλήθος άλλων κωδικών θα αναρτηθούν φέτος στο TAXISnet τα ηλεκτρονικά «έντυπα» Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Συνολικά, οι κατηγορίες δεδομένων και στοιχείων που θα είναι προσυμπληρωμένα στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα είναι δώδεκα. Θα αφορούν συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προστατευόμενα τέκνα, εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και τόκους καταθέσεων, παρακρατηθέντες φόρους από τα εισοδήματα αυτά, στοιχεία για κατοικίες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δαπάνες αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, ληφθέντα δάνεια, αυτοτελώς φορολογούμενα ή φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για καταναλωτικές ανάγκες, αμοιβές σε συγκεκριμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων και έξοδα για ανακαινίσεις κτιρίων.

Από φέτος, τουλάχιστον 900.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές (ακίνητα, κινητές αξίες, επιχειρήσεις) θα έχουν στη διάθεσή τους έτοιμες προς ηλεκτρονική υποβολή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023, χωρίς να χρειαστεί οι ίδιοι να συμπληρώσουν τίποτα επιπλέον. Θα μπορούν δηλαδή -αν θέλουν- να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με ένα «κλικ», επικυρώνοντας απλά όλα τα αριθμητικά δεδομένα για τα εισοδήματα και τις δαπάνες τους, καθώς επίσης και όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την οικογενειακή και περιουσιακή τους κατάσταση και για τυχόν δικαιώματα μείωσης φόρου, μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον φόρο, τα οποία θα έχουν προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι, εφόσον κρίνουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να προβούν σε τροποποιήσεις προσυμπληρωμένων στοιχείων, θα μπορούν να το πράξουν ελεύθερα. Π.χ. αν υπάρχουν δαπάνες που μειώνουν τον φόρο εισοδήματος οι οποίες δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τις προσθέσουν.

Εάν έχουν αλλάξει κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία θα μπορούν να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εάν υπάρχουν επίσης εισοδήματα μη προσυμπληρωμένα θα μπορούν να τα προσθέσουν. Εάν τα τεκμήρια τους προσδιορίζουν εισοδήματα μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα θα μπορούν να συμπληρώσουν ποσά αποταμιεύσεων από εισοδήματα παρελθόντων ετών για να καλύψουν τις πρόσθετες διαφορές φορολογητέων εισοδημάτων που θα προκύπτουν. Πάντως, για όσους από τους φορολογουμένους αυτούς δεν θα έχουν υποβάλει καν τις δηλώσεις τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία – προθεσμία υποβολής, οι δηλώσεις τους, όπως θα είναι προσυμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, θα υποβάλλονται αυτόματα από την ίδια την ΑΑΔΕ, λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Έτσι, κανείς από τους φορολογούμενους αυτούς δεν θα επιτρέπεται πλέον να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με το πλήρες σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της ΑΑΔΕ, για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στα φετινά «έντυπα» Ε1 των φορολογικών δηλώσεων θα είναι προ- συμπληρωμένα τα ακόλουθα δεδομένα και στοιχεία:

 1. Στοιχεία για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στον πίνακα 2, όπου αναγράφονται ορισμένα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δικαιούνται έκπτωση (μείωση) 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια, τα ΙΧ αυτοκίνητα κ.λπ.
 2. Ετήσια φορολογητέα ποσά μισθών και συντάξεων, στον πίνακα 4Α, όπως γίνεται ήδη εδώ και πολλά χρόνια.
 3. Παρακρατηθέντες φόροι από μισθούς και συντάξεις, στον πίνακα 4Α, όπως γίνεται ήδη εδώ και πολλά χρόνια.
 4. Τόκοι καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης, στον πίνακα 4Δ1, για πρώτη φορά.
 5. Παρακρατηθέντες φόροι από τόκους καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης, στον πίνακα 4Δ1, για πρώτη φορά.
 6. Αναλυτικά στοιχεία κατοικιών, για υπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης: Στον πίνακα 5.1, και στην παράγραφο (α) όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία για τις κατοικίες στις οποίες διέμειναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους οι φορολογούμενοι, ώστε να υπολογιστούν τα αντίστοιχα τεκμήρια διαβίωσης, θα είναι -για πρώτη φορά- προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της κύριας και κάθε δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου και της συζύγου του ή και του άλλου μ.σ.σ. (διεύθυνση, οδοί που περικλείουν το τετράγωνο, Ταχυδρομικός Κώδικας, Αριθμός Παροχής Ρεύματος, επιφάνειες κύριων και βοηθητικών χώρων, ποσοστά συνιδιοκτησίας κ.λπ.).
 7. Αναλυτικά στοιχεία για ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη και πισίνες, για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τεκμηρίων διαβίωσης, στον πίνακα 5.1 και στις παραγράφους (γ), (δ), (ε) και (στ).
 8. Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, για τον συνυπολογισμό τους στα τεκμήρια διαβίωσης, στον πίνακα 5.1 και στην παράγραφο (ζ).
 9. Ποσά που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος για την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, στον πίνακα 5.2 όπου αναγράφονται τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 10. Ποσά δανείων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και ποσά αυτοτελώς φορολογουμένων ή φοροαπαλλασσόμενων εισοδημάτων (π.χ. επιδόματα τέκνων, μισθοί – συντάξεις αναπήρων, τόκοι ομολόγων ή εντόκων γραμματίων ή ρέπος κ.λπ.) στον πίνακα 6 όπου αναγράφονται τα ποσά που καλύπτουν τεκμήρια.
 11. Δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής: Στον πίνακα 7 και στους κωδικούς 049-050, θα είναι προσυμπληρωμένο, για κάθε σύζυγο ή μ.σ.σ. ή μεμονωμένο φορολογούμενο, το άθροισμα από τα ποσά που κατέβαλε το 2023 για την εξόφληση, μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών: α) πάσης φύσεως δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 20%-30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος για την αποφυγή πληρωμής επιπλέον φόρου 22%, β) αμοιβών σε 24 κατηγορίες επιτηδευματιών (δικηγόρους, οικοδομικά επαγγέλματα, σχολές χορού, γυμναστήρια κ.λπ.) οι οποίες αφαιρούνται σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα και μέχρι ποσού 5.000 ευρώ, παρέχοντας ετήσια έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ, γ) δαπανών λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών, που εκπίπτουν κατά το 10% από τον φόρο εισοδήματος και μέχρι ποσού 1.600 ευρώ. Τα ποσά των δαπανών αυτών θα έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ από τις τράπεζες και τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο διαχωρισμός των δαπανών αυτών στις τρεις παραπάνω κατηγορίες θα γίνει και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια, από το σύστημα εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.
 12. Στοιχεία εξαρτώμενων τέκνων: Στον πίνακα 8 θα είναι προσυμπληρωμένα -για πρώτη φορά- όλα τα στοιχεία των ανηλίκων ή ενηλίκων εξαρτώμενων τέκνων της οικογενείας του φορολογούμενου. Για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο ισχύει πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 368 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο και 1.000 ευρώ για κάθε ένα από το δεύτερο και τα επόμενα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος