ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τὴν Δευτέραν, 12ην Ὀκτωβρίου 2020,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσεν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ, εἰς τὴν Αἴθουσαν τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, διὰ τὸ κατηχητικόν ἔτος 2020-2021, παρουσίᾳ τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Κατηχητῶν καὶ Κατηχητριῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν προσλαλιάν του, εὐχαρίστησεν τούς Κατηχητάς διὰ τὴν προσφοράν τους, ἐξῆρεν τὴν σπουδαιότητα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, καὶ ἔδωσε  κατευθυντήριες ὁδηγίες διὰ τὴν καλυτέραν λειτουργίαν του.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος