ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Τὴν Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου ἐ. ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε στά γραφεῖα τῆς Περιφεριακῆς Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα, παρουσίᾳ τῆς Ἀναπληρώτριας Διευθύντριας Περιφερειακῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Μαριγούλας Κοσμίδου, τῆς Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Ροδόπης κ. Αἰκατερίνης Σαραφίδου καὶ τῶν ἐργαζομένων στὰ γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως, εὐχόμενος καλή καὶ εὐλογημένη χρονιά, μὲ ὑγεία καὶ φωτισμό γιὰ τοὺς διδάσκοντες καὶ τούς διδασκομένους στὰ ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Περιφερείας μας.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος