ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΑΜΘ: Συναντήσεις μελών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Κατά την Περίοδο Ιούνιος – Ιούλιος 2023 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Σ.Κ.Λ.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ., με τα μέλη του, ξεχωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα, και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες, 01/06/2023 στην Καβάλα, 10/06/2023 στην Ξάνθη και 01/07/2023 στην Αλεξανδρούπολη.

Ευχαριστούμε θερμά τους παρευρισκόμενους στις εν λόγω συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε ζεστό κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης και ανταλλαγής απόψεων.

Παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, από τη σύστασή του, τον Μάρτιο του 2022 έως σήμερα, και συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι εξής σημαντικές δράσεις:

 • Αίτημα για την παραχώρηση δωρεάν χώρου για την στέγαση της έδρας του ΠΤ στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο και μόλις προχώρησε σε σχετική Δημοτική Απόφαση, με διάθεση συγκεκριμένου χώρου και εκκρεμεί η επίσημη παράδοσή του.
 • Κοπή Πίτας των Μελών του ΠΤ ΑΜΘ, στις 18/02/2023.
 • Συνάντηση με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. για την έναρξη μίας πολυεπίπεδης συνεργασίας (προγραμματισμός για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα την Παιδική Προστασία, συμμετοχή σε ενημερωτικές δράσεις στην φοιτητική κοινότητα, συμμετοχή στην Πιστοποίηση ISO του τμήματος κ.ο.κ.).
 • Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με του φοιτητές του Τμ. Κοινωνικής Εργασίας στο Δ.Π.Θ., όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προβληματισμοί των νέων Κοινωνικών Λειτουργών για το πεδίο, καθώς και ζητήματα διεπιστημονικότητας και διασύνδεσης με φορείς και πηγές στην κοινότητα, για μια αποτελεσματική παρέμβαση.
 • Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΑΜΘ και παρέμβασή μας για την τοποθέτηση προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, δίνοντας προβάδισμα σε άλλες (ιατρικές) ειδικότητες και κατ’ επέκταση τον αποκλεισμό των Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ για την υποστήριξη της ισότιμης μεταχείρισης των ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και τη διεκδίκηση νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών και νέων θέσεων εργασίας.
 • Έναρξη συζητήσεων και συνεργασίας με το ΕΚΚΑ και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΑΜΘ για τη συνδιοργάνωση εκπαιδεύσεων των Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα που αφορούν την απομάκρυνση/ κακοποίηση ανηλίκων και την αναδοχή/ υιοθεσία.
 • Καταγραφή των Κοινωνικών Λειτουργών και των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.
 • Καταγραφή της υπάρχουσας στελέχωσης από Κ.Λ. στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και των ελλείψεων ως προς την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με καίρια ζητήματα των ελλείψεων της κοινωνικής πολιτικής της χώρας, όπως:

 • Της απουσίας δομών και της αναγκαιότητας για την πλήρωση θέσεων εργασίας, με επαρκής στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Της ανάγκης για πλήρη χαρτογράφηση των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών, καθώς και των περιφερειακών ελλειμάτων.
 • Της σημαντικότητας του έργου που μπορούν να επιτελέσουν οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
 • και την αναγκαιότητα για μια πιο ενδελεχή συμμετοχή μας, ως Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, στη χάραξη / σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων είτε προς όφελος των ωφελούμενών μας είτε προς υπεράσπιση των Κλαδικών μας ζητημάτων.  

Έπονται οι συναντήσεις με τα μέλη μας στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας & Κομοτηνής, για τις οποίες θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ανακοινώσεις. Με την ολοκλήρωση αυτών των συναντήσεων θα έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις κατά τόπους ανάγκες, ώστε να παρέμβουμε κατά προτεραιότητα στα σημαντικά ζητήματα που αναδύονται.

Εκ του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΤ ΑΜΘ ΣΚΛΕ-Ν.Π.Δ.Δ.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος