OIKONOMIA

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για το μήνα Δεκέμβριο 2020

Επιχειρήσεις-εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους:

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας ΚΥΑ, δύνανται κατά το μήνα Δεκέμβριο κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και, πάντως, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ή και

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

  1. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
  2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 (Β΄ 4261) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α΄ φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Δεκέμβριο, δύνανται να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος