ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Αναζητείται το πόρισμα της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για τις αποζημιώσεις των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για το έτος 2018

Αγνοείται το πόρισμα για τα καπνά της Ροδόπης από τον Φεβρουάριο ! Να κατατεθεί το πόρισμα ειδικής επιστημονικής επιτροπής για τις αποζημιώσεις στα καπνά της Θράκης από ζημίες έτους 2018

Κατατέθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 2469/398  8.12.2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με ένα μείζον ζήτημα κοινοβουλευτικής τάξης που αφορά την ανταπόκριση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής που θα έκφραζε γνώμη για την ένταξη σε αποζημιώσεις Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων των πληγέντων ΄καπνοπαραγωγών της Ροδόπης το έτος 2018 από φυτονόσους.

Ο κ. Βορίδης απαντώντας στην Βουλή στον Ιλχάν Αχμέτ στις 14 Φεβρουαρίου 2020 δεσμεύτηκε για την συγκρότηση της επιτροπής αυτής, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι υπήρχαν σοβαρές προοπτικές δικαίωσης του αιτήματος.

Έκτοτε, παρήλθαν 10 μήνες, αποζημιώσεις δεν δόθηκαν και πόρισμα φυσικά δεν παρουσιάστηκε, τουλάχιστον με την κοινοβουλευτική διαδικασία προς τον επερωτώντα βουλευτή.

Συγκροτήθηκε άραγε η ειδική επιστημονική επιτροπή;

Ποιοι επιστήμονες του κλάδου της φυτοπροστασίας την στελέχωσαν;

Ποιο το πόρισμα της;

Γιατί απωθείται διαρκώς από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ενδεχόμενο μιας δίκαιης αποζημίωσης των καπνοπαραγωγών για το έτος 2018 ενώ αποδεδειγμένα πληρούσαν όλα τα κριτήρια για την ένταξη τους σε Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, γεγονός που πιστοποιείται και από υπηρεσιακές εισηγήσει;

Παρατίθεται το πλήρες σώμα της ερώτησης

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Βουλευτής Ροδόπης-Κίνημα Αλλαγής

Αθήνα 08-12-2020

ΕΡΩΤΗΣΗ&AKE

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Να κατατεθεί το πόρισμα ειδικής επιστημονικής επιτροπής για τις αποζημιώσεις στα καπνά της Θράκης από ζημίες έτους 2018

Στις 13 Φεβρουαρίου του 2020 σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία σχετικά με το αίτημα για ένταξη σε αποζημιώσεις Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων των παραγωγών καπνών στη Ροδόπη για τις καταστροφές που υπέστησαν από τον θρίπα κατά το έτος 2018, απαντήσατε τα κάτωθι, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής:

«Η μείωση της παραγωγής οφείλεται σε μυκητολογικές προσβολές και ιώσεις και είναι ζημίες από φυτονόσους που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν αποδεδειγμένα να αντιμετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση. Όμως εκτιμά η επιτροπή ότι θα μπορούσαν να ελεγχθούν με την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών καλλιεργητικών τεχνικών. Επειδή εδώ θεωρώ ότι η επιτροπή αφήνει ένα «παράθυρο» η θέση μου ως προς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι θα συσταθεί ειδική επιστημονική επιτροπή που απαιτεί ο νόμος, προκειμένου να διακριβώσει κατά πόσον θα μπορούσαν πράγματι να αναιρεθούν με το πόρισμα αυτής της επιστημονικής επιτροπής οι αιτιάσεις που κάνει καταρχήν η κεντρική συντονιστική επιτροπή του ΕΛΓΑ προκειμένου να μπορέσουν τα καπνά να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό».

Έκτοτε παρήλθαν δέκα μήνες αλλά ποτέ δεν ενημερωθήκαμε με κανέναν θεσμικό τρόπο για τον πόρισμα αυτής της ειδικής επιστημονικής επιτροπής που θα συστήνονταν με πρωτοβουλία σας για να αποδώσει δικαιοσύνη με επιστημονική επάρκεια και τεκμηρίωση σε ένα εύλογο και δίκαιο αίτημα των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης.

Ένα αίτημα το οποίο, μάλιστα, συνάδει και με την υπηρεσιακή αναφορά του με αριθμό πρωτοκόλλου «7535»εγγράφου με γενικό τίτλο «Διαπίστωση του εύρους ζημίας στις Καπνοκαλλιέργειες της ΠΕ Ροδόπης» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίαςκαι Κτηνιατρικής,Τμήμα Ποιοτικούκαι Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο επίσης έχει κατατεθεί στα πρακτικά της Βουλής και ασφαλώς το έχετε υπόψη σας.

Συνεπώς και μετά τα παραπάνω εκτεθέντα,

Ερωτάσθε:

Συνεστήθη η ειδική επιστημονική επιτροπή που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να εκφράσει γνώμη γιατα καπνά της Ροδόπης με αίτημα την ένταξη των ζημιωθέντων παραγωγών στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τις ζημιές του έτους 2018;

Και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Βουλής και την ενημέρωση του Ελληνικού Λαού και των πληττόμενων αγροτών:

Να προβείτε στην κατάθεση του πορίσματος της ειδικής επιστημονικής επιτροπής που συνεστήθη προς έκφραση γνώμης για την δυνατότητα ένταξης των ζημιωθέντων καπνοπαραγωγών της Ροδόπης του έτους 2018 στο πρόγραμμα των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Ο ερωτών βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος