ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κομοτηνής

Σε διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται το έργο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κομοτηνής». Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό1.100.000 ευρώ με ΦΠΑκαι διαμορφώθηκε σε 360.905 ευρώμε ΦΠΑ, κατόπινέκπτωσης 67,51%.Το έργο περιλαμβάνει παρεμβατικές  ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε δρόμους και πεζόδρομους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν τσιμεντοϊστοί οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και σαθρωμένοι με νέους ιστούς και φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας (led) αλλά και θα τοποθετηθούν εξαρχής ιστοί σε σημεία που δεν υπάρχουν, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες που παρατηρούνται στο κάθε σημείο, κατόπιν αξιολόγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επιπροσθέτως θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων στα σημεία των τομών. Το έργο θα υλοποιηθείσε 24 σημεία, οδούς και πλατείες, στην Κομοτηνή καθώς επίσης στους οικισμούς Καρυδιάς και Νέας Καλλίστης. Συνολικά, θα αποξηλωθούν 225τσιμεντοϊστοί και θα τοποθετηθούν 245 νέοι ιστοί με φωτιστικά σώματα led.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνηςδήλωσε σχετικά ότι «η δημοτική αρχή δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ταυτόχρονα παρεμβαίνει σταδιακά σε σημεία της πόλης για να ενισχυθεί ο φωτισμός κατά συνέπεια το αίσθημα ασφάλειας και τόνισε πως θα αξιοποιήσει κάθε δυνατό πόρο στη συγκεκριμένη κατεύθυνση». Επίσης, ο Δήμος Κομοτηνής πραγματοποιεί μελέτη καταγραφής του οδοφωτισμού στα διοικητικά όριά του με σκοπό να ενταχθεί σε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με την προοπτική σταδιακής αλλαγής όλων των φωτιστικών σωμάτων μεφωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος