ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Αρχές του 2021 η δημοπράτηση της νέας γέφυρας Κομψάτου

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με πολλούς Περιφερειακούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, να εκφράζουν επιφυλάξεις για διάφορα έργα που εντάσσονται σε αυτό, όσο και για το γεγονός ότι αποτελείται σχεδόν εξολοκλήρου από συνεχιζόμενα έργα. Παρουσιάζοντας το Τεχνικό πρόγραμμα, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως περιλαμβάνει 435 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 236 εκ. ευρώ, με τα 422 να είναι συνεχιζόμενα, έχουν ενταχθεί δηλαδή πριν ή εντός του 2020 στο πρόγραμμα, με μόνο 13 καινούρια.

Όσο για τη γέφυρα Κομψάτου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ, η μελέτη που εκπονείται θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με τον κ. Μέτιο να εκτιμά πως η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος