ΔΙΑΦΟΡΑ

Αργά και ειρηνικά εξελίχθηκε ο γαλαξίας μας

O γαλαξίας μας είναι από τους αρχαιότερους στο Σύμπαν αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστρονόμων σχηματίστηκε περίπου 300 εκατ. έτη μετά την Μεγάλη Έκρηξη από την οποία προέκυψε ο Κόσμος. Ο γαλαξίας μας ανήκει στην λεγόμενη Τοπική Ομάδα ή Τοπικό Σμήνος γαλαξιών. Πρόκειται για μια ομάδα 30 γαλαξιών στην οποία ο γαλαξίας μας είναι δεύτερος μεγαλύτερος μετά από τον γαλαξία της Ανδρομέδας.

Η κρατούσα θεωρία αναφέρει ότι ο γαλαξίας όπως τον γνωρίζουμε σήμερα είναι προϊόν μιας σειράς συγκρούσεων και συγχωνεύσεων με άλλους γαλαξίες. Αρχικά πιστευόταν ότι στην διάρκεια της ιστορία του ο γαλαξίας μας είχε συγκρουστεί 2-3 φορές με γειτονικούς γαλαξίες. Μια από τις τελευταίες σχετικές μελέτες δημιούργησε αίσθηση όταν δημοσιεύθηκε αφού κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 συγκρούσεις του γαλαξία μας με άλλους γαλαξίες ακόμη και μεγαλύτερους από τις οποίες βγήκε σε όλες νικητής. Οι συγκρούσεις αυτές όπως είναι επόμενο μετέβαλαν το σχήμα, την έκταση και τον αριθμό των άστρων του γαλαξία μας.

Όμως ομάδα αστρονόμων του Κέντρου Υπεροχής ARC στην Αυστραλία και του Πανεπιστημίου του Σίδνει παρουσιάζουν μια νέα εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι ερευνητές έκαναν παρατηρήσεις στον γαλαξία UGC 10738 που έχει χαρακτηριστικά (μέγεθος, δομή, ηλικία άστρων κ.α.) παρόμοια με τον δικό μας και προχώρησαν σε αναλύσεις και συγκρίσεις. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις ο γαλαξίας σχηματίστηκε με αργά, σταθερά και πάνω όλα ειρηνικά.

«Τα ευρήματα μας αλλάζουν πλήρως το παιχνίδι αφού δείχνουν ότι το σπειροειδές σπίτι μας δεν είναι αποτέλεσμα κοσμικού ατυχήματος αλλά μιας συνηθισμένης για το είδος του διαδικασίας» αναφέρουν οι ερευνητές. Οι παρατηρήσεις που κάναμε δείχνουν ότι οι σπείρες του γαλαξία μας δεν είναι προϊόν συγκρούσεων και συγχωνεύσεων αλλά μιας συμβατικής διαδικασίας σχηματισμού και εξέλιξης ενός γαλαξία. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι γαλαξίες την δομή και τις ιδιότητες του δικού μας γαλαξία πρέπει να χαρακτηρίζεται ως ‘φυσιολογικός. Οι εκτιμήσεις ότι οι σπείρες του γαλαξία μας είναι αποτέλεσμα βίαιων συγκρούσεων και το ίδιο συμβαίνει με όλους τους σπειροειδείς γαλαξίες. Η δική μας μελέτη δείχνει ότι πρόκειται πιθανότατα για μια λανθασμένη εκτίμηση αφού οι γαλαξίες αυτοί εξελίχθηκαν με φυσικό τρόπο χωρίς βίαιες παρεμβάσεις» αναφέρει ο καθηγητής Νίκολας Σκοτ επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος