ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτου: «Να αναλάβει τις ευθύνες του το Υπουργείο Ναυτιλίας για να ανοίξει άμεσα το αλιευτικό καταφύγιο Ίμερου»

Σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου με την οποία ζητούσε να ληφθούν μέτρα από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για ανοίξει άμεσα το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου και να μη χαθεί η αλιευτική περίοδος για τους αλιείς της περιοχής μας, απάντησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Πλακιωτάκης.

Από την απάντηση προκύπτει ότι ο υπουργός δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση για το άνοιγμα του αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου. Και ενώ έχει κατατεθεί αίτημα από το Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων για οικονομική συνδρομή από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο αλιευτικό καταφύγιο Ίμερου, από την πλευρά του υπουργείου δεν υπήρξε καμία απάντηση.

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

ΘΕΜΑ: Να ανοίξει το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου Ροδόπης για να μη χαθεί η τρέχουσα αλιευτική περίοδος για τους επαγγελματίες αλιείς

 

Το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου στην ΠΕ Ροδόπης παραμένει σήμερα κλειστό λόγω των προσχώσεων που έχει υποστεί, με αποτέλεσμα η είσοδος, η έξοδος και η διέλευση των αλιευτικών σκαφών σε αυτό να είναι απαγορευτική. Οι αλιείς της περιοχής βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω απώλειας της αλιευτικής δραστηριότητάς τους, ενώ διαπιστώνουν ότι δε λαμβάνονται μέτρα ώστε να ανοίξει το καταφύγιο, γεγονός που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα εισοδήματα τους αλλά και την τοπική οικονομία.

Τα θαλάσσια ρεύματα, ιδιαίτερα κατά την επικράτηση νοτίων ανέμων, ευνοούν την μεταφορά φυκιών και άλλων υλικών, που σωρεύονται στο αλιευτικό καταφύγιο και σε συνδυασμό με τα εγγενή προβλήματα του καταφυγίου, το μικρό βάθος και την γειτνίαση του με τον ποταμό Λίσσο κα, έχουν ως αποτέλεσμα το αλιευτικό καταφύγιο να καθίσταται ανενεργό ανά χρονικές περιόδους, όπως συμβαίνει σήμερα.

Τα μέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί, όπως η μερική εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και η προέκταση του λιμενοβραχίονα, αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν σε βάθος το πρόβλημα των προσχώσεων. Ενώ οι καθαρισμοί που γινόταν ανά χρονικές περιόδους και αποτελούσαν προσωρινή λύση για τη λειτουργία του καταφυγίου, σήμερα με απόφαση της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης σταμάτησαν κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, με συνέπεια το λιμενικό καταφύγιο Ιμέρου να είναι κλειστό.

Όμηροι αυτής της κατάστασης είναι οι επαγγελματίες αλιείς του Ιμέρου που προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν εξαναγκάζονται σε μετακίνηση σε άλλο αλιευτικό καταφύγιο, όπως της Μαρώνειας, κάτι που σημαίνει εκτός από τη μεγάλη ταλαιπωρία και επιπλέον δαπάνες. Τα αλιευτικά τους εργαλεία βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή, ευρύτερα του αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου, και για να τα χρησιμοποιήσουν πρέπει να διανύουν πολλά μίλια καθημερινά. Ενώ στο παρελθόν πολλοί επαγγελματίες αλιείς έχουν κινδυνέψει λόγω αυτής της κατάστασης όταν λόγω των προσχώσεων στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου προκλήθηκαν ζημιές στα σκάφη τους με άμεσο τον κίνδυνο βύθισής τους.

Τα έργα καθαρισμού-αποκατάστασης για τη λειτουργία των λιμενικών καταφυγίων, όπως και του Ιμέρου, σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α 65/24.4.2019), επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Ως εκ τούτου το υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής οφείλουν να ενεργήσουν ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες προκειμένου να ανοίξει και να λειτουργήσει το εν λόγω καταφύγιο για να μην χαθεί η τρέχουσα αλιευτική περίοδος για τους αλιείς της περιοχής.

Η σημαντική συμβολή που έχει ο κλάδος της αλιείας στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη του παραθαλάσσιου μετώπου όλης περιοχής, καθιστά αναγκαίο να υπάρξει μονιμότερη και με προοπτική λύση για το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στηριχτούν οι πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναληφθούν από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται ο κος Υπουργός:

1.Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να λειτουργήσει άμεσα το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου Ροδόπης το κλείσιμο του οποίου πλήττει επαγγελματίες αλιείς και τοπική οικονομία;

2.Θα στηρίξετε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας ΑΜΘ για μονιμότερη και βιώσιμη λύση στο αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης

 

Με ερώτηση που κατέθεσα στις 27/01/2022 ζητούσα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να λάβει μέτρα για ανοίξει άμεσα το αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου για  να μη χαθεί η αλιευτική περίοδος για τους αλιείς της περιοχής μας.

Στην απάντησή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Πλακιωτάκης δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση για το άνοιγμα του αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου. Το γεγονός αυτό μεγαλώνει τις ανησυχίες μας για τη διαιώνιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που ανέκυψε μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο καταφύγιο με συνέπεια να σταματήσουν οι εργασίες καθαρισμού του. Το αποτέλεσμα είναι  να μην έχουν πρόσβαση στο καταφύγιο οι επαγγελματίες αλιείς εδώ και τρεις μήνες, γεγονός που πλήττει τους ίδιους και την τοπική οικονομία.

Αντίθετα ο υπουργός στην απάντησή του μεταθέτει τις δικές του ευθύνες  στο Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων περιοριζόμενος να επαναλάβει, με το από 08-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου, ότι παρασχέθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο οι απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών,  θεωρώντας ότι ο ρόλος του εξαντλείται στο να επαναλαμβάνει τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Και ενώ έχει  κατατεθεί  αίτημα από το Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων για οικονομική συνδρομή από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο αλιευτικό καταφύγιο Ίμερου, από την πλευρά του υπουργείου δεν υπήρξε καμία απάντηση. Ενώ δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα το ότι ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές διαδικασίες από το υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη έργων/μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου για το έτος 2022.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά του υπουργού κου Πλακιωτάκη ότι δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτημα για την αντιμετώπιση συνολικά του προβλήματος του καταφυγίου Ιμέρου. Όταν υπάρχει ήδη κατατεθειμένο στο υπουργείο Ναυτιλίας αίτημα προς έγκριση και συγκεκριμένα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων και ΔΠΘ για εκτέλεση μελέτης για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος στο αλιευτικό καταφύγιο.

 

Χαρίτου Δημήτρης

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος