ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Χαρίτου: «Οικονομική στήριξη δικηγόρων και διεξαγωγή δικών κατά την διάρκεια της πανδημίας»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης ως αναφορά την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με την οποία ζητούν την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, που ενώ έχουν πληγεί καίρια κατά την διάρκεια της πανδημίας δεν στηρίχθηκαν από την Πολιτεία όσο οι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι.

Στην επιστολή τους οι δικηγόροι ζητούν ακόμη την διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας της δικαιοσύνης ζητώντας από τον Υπουργό να φροντίσει για την απρόσκοπτη διεξαγωγή εκείνων τουλάχιστον των δικών που σχετίζονται με την προστασία των ευαίσθητων κατηγοριών της κοινωνίας (π.χ. προσωρινή δικαστική προστασία, διατροφές ανηλίκων, εργατικές αξιώσεις κλπ).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ.Υπουργούς:
• Δικαιοσύνης
• Οικονομικών
• Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Μέτρα στήριξης για τους δικηγόρους που συνεχίζουν να πλήττονται από την υγειονομική κρίση

Από τις 7 Νοεμβρίου 2020 τα Δικαστήρια της χώρας τελούν σε εκ του νόμου αναστολή, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συνεπεία της οποίας οι συνδεόμενες δικηγορικές εργασίες να παραμένουν «παγωμένες». Η αναστολή αυτή σε συνδυασμό με την υπολειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει εκ των πραγμάτων μεγάλη μείωση της δικηγορικής επαγγελματικής δραστηριότητας, επιφέροντας σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων.

Η συρρίκνωση της επαγγελματικής ύλης είναι πλέον συντριπτική, με αποτέλεσμα πολλοί δικηγόροι να αδυνατούν να συντηρήσουν τα γραφεία τους και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και τα πάγια έξοδα τους. Συνυπολογίζοντας την οικονομική ζημία που υπέστησαν κατά την διάρκεια της πλήρους αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων από 7-3-2020 έως 31-05-2020, οι δικηγόροι δοκιμάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο αυτοαπασχολουμένων, με το μεγαλύτερο τμήμα αυτών να αντιμετωπίζει και κίνδυνο βιοπορισμού, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.

Η αποσπασματική οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους δικηγόρους, είτε με την επιδότηση-voucher του «σκόιλ ελικίκου», είτε μέσω των κύκλων της Επιστρεπτέας (στους οποίους ελάχιστοι κατάφεραν να συμπεριληφθούν λόγω των ελλιπών κριτηρίων που τέθηκαν) δεν έχει συμβάλει στην οικονομική τους επιβίωση ούτε στο ελάχιστο. Παραμένουν να οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις (ενδεικτικά καταβολή τέλους επιτηδεύματος), όταν ουσιαστικά έχει ανασταλεί η εργασία τους.

Η έως τώρα κυβερνητική συμπεριφορά προς τους δικηγόρους δεν προβλέπει ουσιώδεις λύσεις στην συνεχώς μειούμενη δικηγορική ύλη, αλλά μόνο αναβολή των οφειλών τους, τις οποίες τελικά θα κληθούν να καταβάλλουν στο άμεσο μέλλον. Συνεπώς είναι αναγκαία η περαιτέρω μέριμνα για την στήριξη του δικηγορικού σώματος με άλλους τρόπους (πχ κούρεμα χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μετά το Μάρτιο 2020).

Επειδή, οι δικηγόροι μετρούν ήδη σημαντικές βαρύτατες απώλειες λόγω της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής στη δικηγορική ύλη.

Επειδή, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, οι δικηγόροι έχουν λάβει ελάχιστη και αποσπασματική στήριξη από την Πολιτεία.

Επειδή, η ευθύνη της Πολιτείας είναι να προασπίσει στην παρούσα κρίση όλα τα μέρη της οικονομικής ζωής της κοινωνίας.

Επειδή επί της ουσίας τα δικηγορικά γραφεία είναι κλειστά.

Επειδή και οι δικηγόροι πληρώνουν ετήσια εισφορά στον ΟΑΕΔ και δικαιούνται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1. Υπάρχει πρόθεση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων οικονομικής στήριξης του δικηγορικού σώματος;
2. Υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός για την ρύθμιση και το κούρεμα φορολογικών χρεών συμπεριλαμβανομένου και του τέλους επιτηδεύματος και για την κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων ;
3. Θα υπάρξει περαιτέρω μέριμνα για την στήριξη του δικηγορικού σώματος με άλλους τρόπους ;
4. Υπάρχει πρόθεση να καταβληθεί επίδομα ανεργίας στους δικηγόρους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος;

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος