ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Δέλτα Έβρου: Απελευθέρωση Γερακίνας και Σταχτόχηνας

Στο Δέλτα του Έβρου, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, απελευθερώθηκαν υγιή δύο πουλιά, μια Γερακίνα και μία Σταχτόχηνα.

Τα πουλιά προήλθαν από περίθαλψη στο Κέντρο “Δράση για την Άγρια Ζωή” της Θεσσαλονίκης.

LABON Boutique

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος