ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Δέλτα Έβρου: Απελευθέρωση Γερακίνας και Σταχτόχηνας

Στο Δέλτα του Έβρου, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, απελευθερώθηκαν υγιή δύο πουλιά, μια Γερακίνα και μία Σταχτόχηνα.

Τα πουλιά προήλθαν από περίθαλψη στο Κέντρο “Δράση για την Άγρια Ζωή” της Θεσσαλονίκης.

Ιστορικό

Θρακική Αγορά

Μedia Group

Θρακική Αγορά FB

Ποπολάρος

Εvros24