ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διανομή δεμάτων τροφίμων σε άπορες οικογένειες από τη «Συν-ένωση» και την Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό πρωί τῆς Παρασκευής, 20ης Νοεμβρίου 2020, στή Θράκη καί συγκεκριμένως στά ὅρια τῆς Ροδόπης, οἱ κάτοικοι τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου περιοχῆς μας, ἰδιαιτέρως ἀνήκοντες σέ ἄπορες οἰκογένειες, ἔγιναν ἀποδέκτες τῆς δράσεως τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΗ» σέ συνεργασία με τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος