ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών

Συνεχίζονται οι Δημιουργικές Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας, την κοινωνικοποίηση και τη μείωση της σχολικής αποτυχίας.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στις Σάπες στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας και στην Ξυλαγανή στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πραγματοποιούνται σε δυο τμήματα, το πρώτο τμήμα 9:30 έως 11:00 και το δεύτερο τμήμα 11:00 έως 12:30 για παιδιά από 5 έως 10 ετών.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και όσοι γονείς το επιθυμούν, μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2532023578

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος