ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Δημήτρης Χαρίτου προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Επείγει η διαμόρφωση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου συνυπογράφει ερώτηση με άλλους βουλευτές με την οποία ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διασφαλιστεί η ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027.

Υπενθυμίζει στον υπουργό ότι η απαραίτητη δημόσια διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διακόπηκε απότομα εξαιτίας της πανδημίας covid-19.
Ο βουλευτής σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι το 2021 και 2022 θα είναι μεταβατικές χρονιές και από το 1/1/2023 θα ισχύει η νέα ΚΑΠ είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μέσα από ουσιαστική συζήτηση με τον αγροτικό κόσμο το εθνικό στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων της νέας ΚΑΠ, ενώ ο χρόνος είναι πιεστικός για να εγκριθεί το σχέδιο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Εθνική εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-27»

Η ΚΑΠ ως η πιο παλιά και κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συνεισφέρει και στηρίξει σημαντικά την ελληνική γεωργία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Έχει συμβάλει επίσης, στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος, το οποίο πολύ συχνά επηρεάζεται αρνητικά από αστάθμητους παράγοντες όπως η αστάθεια των τιμών, οι κρίσεις της αγοράς, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.
Στις 20 Οκτωβρίου 2020 μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και μετά από 2,5 περίπου χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία (γενική προσέγγιση)για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της περιόδου 2021 – 2027.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους τρεις κανονισμούς και ειδικότερα στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια, η ΚΑΠ της περιόδου 2021-27 θα υλοποιηθεί στη βάση ενός νέου μοντέλου εφαρμογής με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα και με αυξημένη αιρεσιμότητα όσον αφορά στο περιβάλλον. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα επιβαρυνθούν με περισσότερη ευθύνη και λογοδοσία. Όλες δε, οι παρεμβάσεις στη βάση των οποίων θα απορροφηθούν οι πόροι της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις, τομεακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης) θα συμπεριληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ.
Μιλάμε για περίπου 14,5 δις € την επταετία ή περίπου 2 δις €/ έτος για τον πρώτο πυλώνα και για περίπου 4 δις € την επταετία ή περίπου 550 εκ €/ έτος για το δεύτερο πυλώνα.
Παρά την καθυστέρηση εφαρμογής της νέας ΚΑΠ λόγω καθυστέρησης λήψης των Αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο, τα κράτη μέλη (και η Ελλάδα) είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν μέχρι το τέλος του 2021 το στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΑΠ.
Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο απαιτεί προσεκτική και αναλυτική προσέγγιση και περιγραφή της ελληνικής γεωργίας ώστε στη συνέχεια να σχεδιαστούν οι παρεμβάσεις, είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα πόνημα δύσκολο και απαιτητικό, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί και να εγκριθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο.
Ηνέα ΚΑΠ θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται την 1/1/2023, λόγω της συμφωνηθείσας διετούς μεταβατικής περιόδου, ωστόσο, ο χρόνος που απομένει είναι πιεστικός διότι εντωμεταξύ πρέπει να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο εφαρμογής της, δηλαδή να συνταχθεί το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κυριότερο να εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε. Επιτροπής.
Επιπλέον, πρέπει να προηγηθεί η απαραίτητη δημόσια διαβούλευση η οποία ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη βάση της Εταιρικής Σχέσης που συγκροτήθηκε και η οποία διακόπηκε απότομα εξαιτίας της πανδημίας covid-19, με αποτέλεσμα ο αγροτικός κόσμος και οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν στερηθεί βασική ενημέρωση και διαβούλευση.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κος. Υπουργός:
1. Σε ποια φάση βρίσκεται η σύνταξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και πότε προβλέπεται να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
2. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά κυρίως στις προθεσμίες και στο περιεχόμενο το εθνικού στρατηγικού σχεδίου;
3. Προτίθεται να πάρει πρωτοβουλίες, όπως έχουν πράξει άλλα κράτη μέλη, για την υιοθέτηση των κατάλληλων μορφών επικοινωνίας και διαβούλευσης που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας covid-19, προκειμένου να ενημερωθεί ο αγροτικός κόσμος και οι εμπλεκόμενοι με αυτόν φορείς;

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος