ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, στη συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, καθόρισε τους όρους της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του κατασκηνωτικού κέντρου Μαρώνειας.

Η δημόσια ανοιχτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 στο δημοτικό κατάστημα Ξυλαγανής ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Δήμου και η μίσθωση του ακινήτου ορίστηκε για δώδεκα έτη με δυνατότητα να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών για μία επιπλέον τριετία.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Σαπών και Ξυλαγανής, ενώ αντίγραφο τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μ.Μηλτσακάκη (25333-50007), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την εκμίσθωση του Κατασκηνωτικού Κέντρου ενισχύεται αποφασιστικά ο κατασκηνωτικός θεσμός ως τουριστικός αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του ως χώρου πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, λειτουργίας κυλικείου, εστιατορίου, πραγματοποίησης ημερήσιων εκδρομών κ.α.

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προέβλεψε και συμπεριέλαβε στους όρους της μίσθωσης την υποχρέωση φιλοξενίας ετησίως ΔΩΡΕΑΝ 12 παιδιών, με προτεραιότητα αυτών της κοινότητας Μαρώνειας.

Η εκμίσθωση  του Κατασκηνωτικού Κέντρου Μαρώνειας εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ανάδειξης και αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής με έμφαση στον τουριστικό τομέα, την παραλιακή ζώνη και  την βιώσιμη ενδογενή ανάπτυξη.

Η μίσθωση, η οποία δεν εμπίπτει στις εμπορικές μισθώσεις, ορίζεται για δώδεκα (12) έτη με δυνατότητα να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών για μία επιπλέον τριετία, με αναπροσαρμογή μισθώματος κατά την παράταση με προσαύξηση κατά 30% του ήδη καταβαλλόμενου, σταθερού καθ’ όλη την τριετία. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) Το μίσθωμα θα μείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δωδεκαετούς μίσθωσης. Μετά σε περίπτωση τριετούς παράτασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 30%.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Ξυλαγανής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα µε τους ίδιους όρους

 

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος