ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Κομοτηνής: Ανακοίνωση για τους άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 2005 για εγγραφή στους στρατολογικούς πίνακες

Ανακοινώνεται για τους άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων:

Της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε. Κομοτηνής, Τ.Κ. Θρυλορίου, Κάλχαντα, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής και Κοσμίου), ότι πρέπει να προσέλθουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, για συμπλήρωση της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης των στοιχείων τους προς τους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 31-03-2021. Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στα παρακάτω e-mail αποκλειστικά μέσω των δικών τους προσωπικών mail, προς διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων: g.mavridis@komotini.gr και g.florokapi@komotini.gr.

Της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου του Δήμου (Τ.Κ. Αιγείρου, Τ.Κ. Μέσης, Τ.Κ. Νέας Καλλίστης και Τ.Κ. Φαναρίου. Ισχύουν ότι και στη Δ.Ε. του Δήμου Κομοτηνής, που αναφέρονται πιο πάνω.

Της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου (Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου και Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων. Ισχύουν ότι και στη Δ.Ε. του Δήμου Κομοτηνής, που αναγράφονται πιο πάνω.
Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25313 52489 & 25313 52477.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος