ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Μαρώνειας – Σαπών: Επιχορηγήσεις Συλλόγων 2024 με προσαύξηση 64%!

Ένας από τους κυριότερους και πρωταρχικούς στόχους τους οποίους έθεσε εξ αρχής η νέα διοίκηση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών από την ανάληψη των καθηκόντων της, είναι η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του πολιτιστικού στοιχείου του Δήμου με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που τον εκπροσωπούν.

Η παραπάνω δέσμευση έρχεται πλέον να αποκτήσει σάρκα και οστά μέσα από τις επιχορηγήσεις των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων για το έτος 2024, οι οποίες μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις και έρχονται να αποδείξουν για άλλη μια φορά την εξέχουσα θέση που κατέχει ο πολιτισμός στην πολιτική φαρέτρα της νέας Δημοτικής Αρχής.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω αύξηση αντικατοπτρίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 64%, καθώς το σύνολο των επιχορηγήσεων για το 2023 ανερχόταν στις 20.400 ενώ για το 2024 άγγιξαν τις 33.560 ευρώ.

Οι αυξημένες για το τρέχον έτος επιχορηγήσεις των συλλόγων και σωματείων, οι οποίοι αποτελούν την πολιτιστική κοιτίδα του Δήμου, δίνουν περαιτέρω ώθηση για την αύξηση της δυναμικότητας των συλλόγων, τον εμπλουτισμό των δράσεων που δρομολογούν καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Δήμου στο σύνολο της επικρατείας του.

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους του πολιτισμού καθώς και το έργο αυτών το οποίο αποτελεί έναν από τους κινητήριους μοχλούς για την ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου μας, προσδίδοντας ζωντάνια και παλμό σε κάθε άκρη του Δήμου μας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος