ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΩΡΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, ὁ κ. Ἀθανάσιος Ξυνίδης, Πρόεδρος τοῦ Κοινωνικοῦ Κέντρου «Σταῦρος Χαλιορής», παρέδωσε εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας ἕξι χιλιάδες (6.000) χειρουργικές μάσκες, προσφορά τοῦ Ὁμίλου Πλαστικῶν Θράκης ΑΒΕΕ, οἱ ὁποῖες θὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τῶν γραφείων καὶ τῶν λοιπῶν δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὐγνωμόνως εὐχαριστεῖ.

Ιστορικό

Θρακική Αγορά

Μedia Group

Θρακική Αγορά FB

Ποπολάρος

Εvros24