ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΠΘ: Διάκριση για το Τμήμα Πληροφορικής στον Εθνικό διαγωνισμό Education Leaders Awards 2024, και στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας της Europol 2024

Το Ερευνητικό Εργαστήριο AETMA Lab (Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών) του Τμήματος Πληροφορικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο διευθύνει ο Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκης, επικεντρώνει την έρευνά του σε τεχνολογίες αιχμής με έμφαση στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση,
τις Τεχνολογίες Μεικτής Πραγματικότητας (AR & VR) και την χρήση ΑΙ στην Εκπαίδευση διαθέτοντας πάνω από έντεκα τεχνολογικά προϊόντα στο Metaverse.


Από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες του AETMA Lab με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελλάδος είναι η Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Digital Academy) που στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης και αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών στο Διαδίκτυο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η ανάπτυξη δύο εφαρμογών, ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού Μεικτής Πραγματικότητας για ηλικίες 8-12 , και ενός Διαδικτυακού
παιχνιδιού Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) για μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών. Οι μαθητές, είτε με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας είτε μέσω Web Browser, καλούνται να λύσουν γρίφους με τη βοήθεια του Προσωπικού Ψηφιακού Εκπαιδευτή της Δίωξης, να ξεκλειδώσουν κρυφές περιοχές και να καταφέρουν να αποφοιτήσουν λαμβάνοντας το Πτυχίο τους από την Ακαδημία αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παρείχε η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.


Η δωρεάν διάθεση των εφαρμογών αυτών στα Σχολεία κατά το έτος 2024 και η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Αιχμής, είχε σαν αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη επιτυχία και εφαρμογή της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων τόσο στις Σχολικές Μονάδες και τους Μαθητές αλλά και στις εξειδικευμένες επίσημες παρεμβάσεις ενημέρωσης του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προς τους γονείς και το κοινό.
Οι εφαρμογές αυτές διακρίθηκαν στον Εθνικό διαγωνισμό Education Leaders Awards 2024 και τον εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας της Europol 2024 που σχετικά με την ενσωμάτωση καινοτομίας από τα Σώματα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουνίου 2024 ανακοινώθηκε το Silver Award στην Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων στα πλαίσια του Εθνικού διαγωνισμού Education Leaders Awards 2024, ενώ λίγες μέρες μετά η υποψηφιότητα της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων προκρίθηκε στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των δέκα πιο καινοτόμων παρεμβάσεων στην Ευρώπη, με σκοπό να παρουσιαστεί αναλυτικά στο κλειστό (μόνο για Σώματα Ασφαλείας) event στην Χάγη της
Ολλανδίας στις 17-19 Ιουνίου 2024.

Η πρόκριση στους τελικούς στον διαγωνισμό της Europol γέμισε με αισιοδοξία τόσο τον ομάδα του AETMA Lab όσο και της Δίωξης. Η Ελληνική ομάδα εργάστηκε συνεργατικά στην παραγωγή οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού που θα πλαισίωνε την παρουσίαση της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων από τους Αξιωματικούς της Δίωξης στην Χάγη. Η συντονισμένη προσπάθεια και η επιτυχημένη παρουσίαση της εφαρμογής, τόσο μέσω γυαλιών εικονικής πραγματικότητας (VR Headsets) όσο και μέσω τεχνολογίας WebGL από τους εκπροσώπους της Δίωξης στην Χάγη, οδήγησε, για πρώτη φορά στην ιστορία, στην απονομή του Silver Medal, ως δεύτερη θέση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας της Europol που έγινε στην Χάγη στις 19 Ιουνίου 2024.

Επέκταση – Μελλοντικά Σχέδια
Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας στην υλοποίηση της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων, η οποία γνωρίζει πολύ μεγάλη αποδοχή σε όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται και των Διεθνών Βραβεύσεων που απέσπασε, τόσο το ΑΕΤΜΑ Lab του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΠΘ όσο και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνεργάζονται προς την επέκταση – βελτίωση της Ακαδημίας στους ακόλουθους άξονες:
1. Πολυγλωσσικότητα ώστε όλα τα σενάρια να υποστηρίζουν την Αγγλική γλώσσα διευκολύνοντας την Διεθνή διάσταση χρήσης της Ακαδημίας
2. Την σύνδεση της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων με δεξαμενή σεναρίων τα οποία θα εμπλουτίζουν την πλοκή της επίλυσης παραβατικών υποθέσεων
3. Την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στο περιβάλλον της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων ώστε να παραμετροποιείται το σενάριο εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες των μαθητών, το μαθησιακό τους προφίλ και την πλοκή του σεναρίου.
Πληροφορίες για το Εργαστήριο AETMA και τις δραστηριότητές του: https://aetma.cs.duth.gr

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος