ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυνατότητα διόρθωσης τ.μ. ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με ελάχιστο πρόστιμο

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους δημότες να δηλώσουν διορθωμένα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021  τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021

τεύχος Α’) δίνει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του χρόνου υποβολής δήλωσης των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων δημοτών με πολύ ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.».

Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Ο Δήμος Κομοτηνής θα επεξεργαστεί τις υποβληθείσες δηλώσεις και θα εκκαθαρίσει όλες τις σχετικές υποθέσεις εγγράφοντας στα Μητρώα τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Οι οφειλές που θα προκύψουν θα καταβληθούν από τους υπόχρεους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ, πλην της τελευταίας, για τα φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, χωρίς να θίγονται προγενέστερες καταβολές ή βεβαιώσεις μικρότερες των παραπάνω ποσών.

Επομένως, τα οικονομικά οφέλη σε όσους δηλώσουν τα διορθωμένα τετραγωνικά είναι σημαντικά καθώς τα πρόστιμα είναι μικρά, ξεκινούν από τον Ιανουάριο του 2020 και γίνεται 24μηνη ρύθμιση.

 

ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://tetragonika.govapp.gr/

Όλα τα στοιχεία του αιτούντος αντλούνται από το Ε9 το οποίο οφείλει να έχει διορθώσει πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καθημερινά τις ώρες 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 2531352455.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος