ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74ῃ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ͵βκα΄ (2021)

Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Πιστεύω πὼς τὸ μέλλον εἶναι τὸ παρελθόν, ποὺ ξανάρθε ἀπὸ τὴν ἄλλη πόρτα»

(Ἀρθοῦρος Πινέρο 1855-1934)

Κάθε φορὰ ποὺ ἀνατέλλει τὸ νέο ἔτος ἀνταλλάσσουμε εὐχὲς καὶ τὸ τὶ προσδοκοῦμε σ’ αὐτὴν τὴν νέα μας πορεία. Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς εἶναι ἢ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ κατανόηση τῆς φθορᾶς καὶ ἡ πορεία πρὸς τὴν αἰωνιότητα.

Ἡ Θεία Λειτουργία, ποὺ εἶναι ἡ πορεία πρὸς τὰ ἔσχατα, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, ἀρχίζει μὲ τὴν δοξολογικὴ ἔκφραση: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τῆς ζωῆς μας. Γιὰ νὰ πετύχουμε τὸν σκοπό μας χρειάζεται πίστη, ὑπομονή, ἐπιμονή, ἀγῶνας, μετάνοια, ἀγάπη, μακροθυμία καὶ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ ὁδηγοῦν στὴ διόρθωση τοῦ παρόντος ποὺ θὰ ἔχει γεύση μέλλοντος, διότι θὰ ἔχουμε ἐντοπίσει τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος. Ἂν δὲν ἑστιάσουμε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτὴν τὴν στάση ζωῆς, τότε κάθε φορὰ ποὺ θὰ ἐνσκήπτει ἕνας πειρασμός, μιὰ δοκιμασία, ἢ ὅπως τώρα μιὰ ἐπιδημία, θὰ εἴμαστε ἀπροετοίμαστοι, ἀδύναμοι καὶ συγχυσμένοι ἀπὸ τὴν παραπληροφόρηση, τὴν διαστρέβλωση τῆς ἀληθείας καὶ τὴν ἐπιβολη τοῦ ψεύδους. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ταραχή, ἡ δειλία καὶ ὁ φόβος, διότι «χτίσαμε τὸ σπίτι μας πάνω στὴν ἂμμο καὶ ἦλθαν δύσκολες στιγμές καὶ τὸ παρέσυραν, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιό Του ( Ματθ. 7, 27).

Πρέπει νὰ ξέρουμε πὼς ὁ κόσμος δὲν γνωρίζει τὸ θαῦμα, τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ἡ πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὸ τὴν κτυπᾶ. Δὲν ἔχουν πείρα, ἐμπειρία. Ἀλλά καὶ ἐμεῖς ἂν ζούσαμε τὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε χαρά. Ναὶ χαρά!  Μᾶς τὸ λέγει τὸ Εὐαγγέλιο διὰ μέσου τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου: «Νὰ ἔχετε μεγάλην χαρὰν ἀδελφοί μου, ὅταν πέσετε σὲ διάφορες δοκιμασίες, διότι πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ἡ δοκιμασία τῆς πίστεώς σας παράγει ὑπομονήν, ἡ δὲ ὑπομονὴ ἂς κάνει τέλειον ἔργον διὰ νὰ εἶσθε τέλειοι καὶ ὁλοκληρωμένοι καὶ νὰ μὴν ὑστερῆτε σὲ τίποτα» (Ἰακ. 1, 2-4).

Στῶμεν καλῶς ! Στῶμεν μετὰ φόβου! Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός! Δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει! Ἀρκεῖ νὰ δείξουμε λίγο φιλότιμο καὶ νὰ βάλουμε ἀρχὴ μετανοίας ποὺ εἶναι ἡ ἀξιώτερη εὐχὴ γιὰ τὸ νέον ἔτος.

Ὅπως γνωρίζετε, αὐτὸ τὸ ἔτος 2021, θὰ ἑορτάσουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Οἱ Πατέρες μας ἀσκήθηκαν στὴν ὑπομονὴ καὶ ἀγωνίσθηκαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Γεγονός, ποὺ ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως λησμονοῦμε. Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας. Τὸ χρωστᾶμε στὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας καί, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας στὶς 20 Ἰανουαρίου 1828 στὴν Αἴγινα, αὐτὸς ὁ σπουδαῖος Κυβερνήτης καὶ φίλος τοῦ Θεοῦ, «εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».

 

Ἔτη πολλά μετανοίας καὶ εὐλογιῶν

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος