ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

Εἰσήλθαμε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν θερινή περίοδο, τήν ὡραιότερη περίοδο τοῦ χρόνου, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει ὁ προφητάναξ Δαβίδ :  «Σύ ἐποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ ἔπλασας αὐτά» (Ψαλ. 73,17). Ἡ πατρίδα μας καί εἰδικότερα ὁ τόπος μας, ἔχει εὐλογηθεῖ μέ μιά ποικιλία τοπίων, πού συνδυάζουν τίς μαγευτικές παραλίες τῆς Μαρωνείας καί τοῦ Φαναρίου, καί καταπράσινα βουνά, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τῆς Βιστωνίδος πού φιλοξενεῖ σπάνια εἴδη πτηνῶν καί ἔχει τή δική της ἰδιαίτερη ὀμορφιά.

Ὅλες αὐτές οἱ φυσικές καλλονές τοῦ τόπου μας προσφέρουν εὐκαιρίες γιά ἀναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τῆς περιοχῆς ὅσο καί στούς ἐπιθυμοῦντες νά τήν ἐπισκεφθοῦν κατά τήν θερινή περίοδο.

Εἶναι καθῆκον μας νά ἀγαποῦμε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσ­σουμε, ἀφοῦ αὐτό εἶναι τὸ θέλημα Θεοῦ! Εἶναι ὁ Θεός ἐκεῖνος πού ἔδωσε στούς πρωτόπλαστους τήν ἐντολή νά ἐργάζονται καί νά φυλάσσουν τήν κτίση καί τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ,  ὥστε αὐτή νά φανερώνει διαρκῶς τήν ὀμορφιά καί τή σοφία τοῦ Δημιουργοῦ, καί νά καθίσταται παράδεισος γιά τόν ἄνθρωπο.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μὲ πρῶτο τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀνεκήρυξε τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους, τὴν πρώτη δηλαδή ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ, ὡς «Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος», μᾶς καλεῖ νὰ ζήσουμε ἀρμονικά μὲ τὸ Περιβάλλον, προβαίνοντας σὲ χρήση καὶ ὄχι σὲ κατάχρηση τοῦ κόσμου : «καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι» (Α’ Κορ. 7, 31). Μᾶς καλεῖ ὅλους μας σὲ ἐπαγρύπνηση, σὲ ἐπιφυλακή, διότι ὁ κόσμος, ὁ «οἶκος» δηλαδή ποὺ ὁ Θεός ἐμπιστεύθηκε στὸν ἄνθρωπο ἐκπέμπει σῆμα κινδύνου.

Καλούμαστε λοιπόν μὲ αἴσθημα εὐθύνης νὰ ἐπιδείξουμε καί στή νέα ἀντιπυρική περίοδο σύνεση καί ἐγρήγορση, ἀποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. ἀπόθεση σκουπιδιῶν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή ἐλεγχόμενους χώρους) καί νά εἰδοποιοῦμε τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας) σέ περίπτωση πού ὑποπτευθοῦμε κινήσεις τυχόν ἐμπρηστῶν ἤ ἔλθουμε ἀντιμέτωποι μέ ἐκδήλωση πυρκαγιᾶς.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει λάβει ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀσφάλεια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Μονῶν, τῶν Προσκυνημάτων καί τῶν Κατασκηνώσεων.

Εὔχομαι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νά χαροῦμε ὅλοι μας τίς πλούσιες ὀμορφιές τοῦ τόπου μας καί αὐτό τό καλοκαίρι, μακρυά ἀπό πυρκαγιές καὶ καταστροφές τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Εὐχέτης πάντων πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος