ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας “Άξιον Εστίν”

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἔμπλεοι αἰσθημάτων χαρᾶς καὶ ἀπείρου εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Πανάγιο Θεό ἐτοιμαζόμαστε ἅπαντες, Κλήρος καὶ Λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νὰ ὑποδεχθοῦμε εὐλαβικά τὴν Ἱερά καὶ Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν», ἔμπροσθεν τῆς ὁποίας ἐψάλη διὰ πρώτη φορά ἀπό τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ ὁ γνωστός αὐτός ὕμνος. Ἐτοιμαζόμαστε νὰ ὑποδεχθοῦμε τὴν Ἐφέστιο Εἰκόνα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἡ ὁποία σπανίως ἐξέρχεται ἐκ τοῦ περιβολίου Αὐτῆς, εἰ μή μόνον διὰ νά ἐπισφραγίσει ἱστορικῆς σημασίας γεγονότα καὶ νά ἐπιστηρίξει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα σέ καιρούς ἐξόχως κρισίμους διά τό Γένος καί τό Ἔθνος μας.

Ἡ ἔλευση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν», ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα γεγονός μοναδικῆς σημασίας διὰ τὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς, τὴν Ροδόπη καὶ τὴν Θράκη γενικώτερα καὶ θὰ καταγραφεῖ μὲ ἀνεξίτηλα γράμματα εἰς τὰς δέλτους τῆς Ἱστορίας.

Ἀποτελεῖ πνευματικὸ ἐγερτήριο καὶ ἀφορμή ἀληθινῆς καὶ θερμῆς προσευχῆς πρὸς τὴν Κυρία τῶν Ἀγγέλων, τὴν «ἀληθῆ καὶ βεβαίαν ἀντίληψιν» ὅλων μας.  Πορευόμενοι εἰς τὴν δεύτερη ἑκατονταετηρίδα ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θράκης καὶ τῆς ἑνώσεώς της μὲ τὸν ἐθνικό κορμό τῆς Πατρίδος μας, κλίνουμε γόνυ καρδίας καὶ συμψάλλουμε μετά τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ τὸ «ἄξιον ἐστὶ ὡς ἀληθῶς». Ἐναποθέτουμε τὶς ἐλπίδες μας εἰς τὴν στοργική Μητέρα μας, ὁ καθένας ξεχωριστά καὶ ὅλοι μαζί, καὶ ἐκζητοῦμε ἀπό Αὐτήν νὰ μεσιτεύει πάντοτε πρὸς τὸν Ὑιὸ Αὐτῆς καὶ Θεὸ μας, Ἰησοῦ Χριστό, νὰ φυλάττει εἰς τὸ διηνεκὲς τὸ εὐσεβὲς Γένος τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ πάσης προσβολῆς τοῦ Βελίαρ, ἀπό πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως, καθ’ ὅσον συνεχῶς ὁμολογοῦμε ὅτι : «πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί·

Σᾶς παρακαλῶ ὅλους, νὰ στολίσετε τὶς οἰκίες σας μὲ τὴν Ἑλληνική Σημαία καὶ νὰ συμμετάσχετε εἰς τὴν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 18:30 εἰς τὴν δυτική εἴσοδο τῆς πόλεως (Ἄγαλμα Ἐλευθερίου Βενιζέλου), ἀπ’ ὅπου θὰ κινήσει ἡ Ἱερά Λιτανεία ἕως τὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως, διὰ νὰ καταλήξει ἡ Ἱερά Πομπή εἰς τὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θὰ ψαλεῖ ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία. Ἡ Ἱερά Εἰκόνα θὰ παραμείνει εἰς τὸν Ἱερό Καθεδρικό Ναό ἕως τὴν Δευτέρα 12η Σεπτεμβρίου, ὅπου καθημερινά θὰ τελοῦνται Ἱερές Ἀκολουθίες πρὸς ἁγιασμό πάντων.

Ἐπικαλούμενος τῆς πρεσβείες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς ὅλους, εὔχομαι ἡ Παναγιά μας νὰ σκέπει, νὰ φρουρεῖ καὶ νὰ διαφυλάττει ἅπαντας καὶ νὰ μᾶς καθοδηγεῖ εἰς ὁδούς σωτηρίας.

Διάπυρος εὐχέτης  πρὸς τὴν Ὑπεραγία  Θεοτόκο καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος