ΔΙΑΦΟΡΑ

Εγνατία Οδός: Ολοκληρώνονται τα πλευρικά διόδια στα Βαφέικα

Τα πλευρικά διόδια στην Εγνατία Οδό, στα Βαφέικα της Ξάνθης, ολοκληρώνονται, με την Αστυνομία να εγκρίνει την τρίτη φάση των έργων και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή.

Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της: 

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών της 3ης φάσης ως αναφέρονται στην εγκεκριμένη σχετική μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται.

Στην 3η φάση των έργων, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της 1ης και 2ης φάσης της Κατασκευής των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων στους κλάδους 10, 30, 50, 70, διατηρούνται ως έχουν από τη 2η φάση οι προσωρινές ρυθμίσεις για την ελεύθερη διέλευση στους κλάδους 10 & 30 και πραγματοποιείται απόδοση σε κυκλοφορία και των κλάδων 50 & 70 του Α/Κ Βαφέικων, με προσωρινές παρεμβάσεις στην οριζόντια – κατακόρυφη σήμανση και ασφάλιση, όπως τοποθέτησης εργοταξιακών πινακίδων προειδοποίησης εισόδου σε εργοταξιακή ζώνη έργων, ρύθμισης της ταχύτητας διέλευσης από τα διόδια, διαγράμμιση και αποκλεισμό πρόσβασης στο χώρο του κτιρίου διοίκησης και λωρίδων κυκλοφορίας με τοποθέτηση προσωρινών εργοταξιακών στηθαίων ασφαλείας και ενημέρωση κινουμένων στους υπόψη κλάδους για την ελεύθερη διέλευση στους σταθμούς διοδίων για το χρονικό διάστημα από το πέρας των εργασιών μέχρι να εκδοθεί η απαραίτητη Κ.Υ.Α. για να λειτουργήσουν οι υπόψη Π.Σ.Δ..

Πλευρικά διόδια Βαφέικα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Η διέλευση των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την εγκατεστημένη μόνιμη σήμανση – ασφάλιση και θα πραγματοποιείται σε πλήρες τυπικό πλάτος οδοστρώματος.

Η έναρξη των εργασιών και της νέας υφιστάμενης κατάστασης δύναται να πραγματοποιηθεί άμεσα από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και την ανάρτησή της στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ η χρονική της διάρκεια ορίζεται ως την έκδοση της Κ.Υ.Α. που θα ορίζει τη λειτουργία των Διοδίων.

Οι απαιτούμενες εργασίες, που ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας, για άκρως σημαντικούς λόγους ασφαλείας, να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, να απομακρυνθεί η περιττή πλέον σήμανση ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο προϊόν των εργασιών και το οδικό δίκτυο να αποδοθεί  πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρό από ξένες ύλες.

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος