ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΛΕΑ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν πρωίαν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Μαΐου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ μακαριστός Ἱερεύς Ἰωάννης Κουλέας, ὁ ὁποῖος διηκόνησε τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας εἰς τήν Ἐνορίαν Τιμίου Προδρόμου Πελαγίας.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν 10ην πρωινήν τῆς, 22ας Μαΐου 2021, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου και Ἑλενης Θρυλορίου

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος