ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας, 15ης Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν ὁ μακαριστός ἤδη Ἱερεύς Βασίλειος Κιρκινέζης, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ἐπί τεσσαρακονταπενταετία καί πλέον τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Τρίτης, 16ης Φεβρουαρίου 2021, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

LABON Boutique

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος