ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας, 15ης Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν ὁ μακαριστός ἤδη Ἱερεύς Βασίλειος Κιρκινέζης, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ἐπί τεσσαρακονταπενταετία καί πλέον τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Τρίτης, 16ης Φεβρουαρίου 2021, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος