ΔΙΑΦΟΡΑ

Εκπαίδευση Σχηματισμών του Έβρου στη «Βίαιη Διάβαση Ποταμού» (βίντεο)

Μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Σχηματισμών του Δ΄ Σώματος Στρατού, στον Έβρο, αποτελούν οι ασκήσεις Τακτικών Συγκροτημάτων με αντικείμενο τη «Βίαιη Διάβαση Ποταμού»

Σε αυτές επιχειρείται η διάβαση ποταμού επί όχθης στην οποία ο εχθρός έχει οργανώσει πλήρες σύστημα άμυνας.

Η επιχείρηση αυτή απαιτεί άρτια οργάνωση και συντονισμό, ακρίβεια και ταχύτητα ενεργειών και διεξάγεται όταν η επιχειρούσα δύναμη περνά από αμυντική σε επιθετική στάση ή δεν είναι δυνατή ή έχει αποτύχει η Διάβαση Ευκαιρίας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος