ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ροδόπης: πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών – Βασικής Υποστήριξης Ζωής

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ροδόπης πραγματοποίησε ακόμα μία πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών – Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) σε πολίτες της πόλης μας υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Οι θεματικές της εκπαίδευσης αφορούσαν την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), την αντιμετώπιση πνιγμονής και τη θέση ανάνηψης τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες, μετά το τέλος του σεμιναρίου, έλαβαν πιστοποίηση παροχέα Πρώτων Βοηθειών, διεθνώς αναγνωρισμένη.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος