ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση δικτύου οδοφωτισμού στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Ύστερα από την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υπεγράφη σήμερα Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 η σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση -αυτοματοποίηση Δικτύου Οδοφωτισμού Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, προϋπολογισμού 1.677.493,70 ευρώ μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και της αναδόχου εταιρίας “ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.”.
Το έργο αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας LED και την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του φωτισμού των δημοσίων χώρων όλων των οικισμών του Δήμου, ήτοι του φωτισμού των οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
Η αντικατάσταση των φωτιστικών και των λαμπτήρων με φωτιστικά σώματα αυξημένης ενεργειακής απόδοσης θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, τουλάχιστον 60% και μείωση του κόστους λειτουργίας σε μία περίοδο έντονης ενεργειακής κρίσης με ιδιαίτερα θετικά οφέλη για τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και των δημοτών του.
Συγχρόνως θα υπάρξει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, αισθητική αναβάθμιση της, ενίσχυση του φωτισμού για την εμπέδωση της αίσθησης ασφάλειας των κατοίκων τις νυχτερινές ώρες και αποσόβηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος