ΥΓΕΙΑ

Ενημέρωση για την πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η πανδημία της CΟVID-19 ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τη σημασία και την ανάγκη ενός ισχυρού και επαρκώς προετοιμασμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19, ύψους $100 εκατομμυρίων, διαθέτει σημαντικό μέρος των δωρεών στην Ελλάδα στην ενίσχυση του τομέα της Υγείας, με αιχμή τη δωρεά για τη δημιουργία χώρων για 174 νέες κλίνες ΜΕΘ και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 νοσοκομεία της χώρας μας, συνολικού ύψους €16.4 εκατομμυρίων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

33 από τις παραπάνω κλίνες θα προστεθούν στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», στο οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και εν μέσω του πρώτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας (Μάιος 2020), δωρεά του ΙΣΝ ύψους €7,7 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην παρακάτω ενημέρωση, η δωρεά αυτή εξασφάλισε επιπρόσθετα την προμήθεια περισσότερων από 850 νέων κλινών (για την αντικατάσταση όλων των κλινών του Νοσοκομείου), εκ των οποίων οι 53 προορίζονται για τις ΜΕΘ, ΜΑΦ και τη Μονάδας Εμφραγμάτων, καθώς και 150 ιατρικών μηχανημάτων.

Πέραν της δωρεάς προς το Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει σειρά έργων υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός της είναι η ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του τομέα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας για όλους τους πολίτες και την ενδυνάμωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της χώρας.

Η Πρωτοβουλία, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα $400 εκατομμύρια, πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του ΙΣΝ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Η υλοποίησή της συνεχίζεται αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς από το 2018, ενώ τα επιμέρους έργα θα παραδίδονται σταδιακά στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών και εργασιών.

Η παρούσα τακτική ενημέρωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ΙΣΝ για διασφάλιση διαφάνειας και αναλυτικής πληροφόρησης των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης και υλοποίησης των έργων και δράσεων που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία. Για εμάς, στο ΙΣΝ, είναι βασική αρχή πως η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το τελικό έργο.

Υπό το πλαίσιο του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, παρακάτω αναλύονται εκτενώς οι κύριες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και από την προηγούμενη τακτική ενημέρωση, στις επιμέρους δωρεές της Πρωτοβουλίας για την Υγεία:

Έργα Υποδομών

Σε Εξέλιξη τα Έργα Κατασκευής των 3 Νέων Νοσοκομείων στην Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη ύψους €315 εκατομμυρίων– Έγκριση Επιπλέον Δωρεάς ΙΣΝ, για τον Εμπλουτισμό του Κλινικού Προγράμματος του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Toν σχεδιασμό των τριών νοσοκομείων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.

Στα έργα υποδομής της Πρωτοβουλίας εντάσσεται, επίσης, η αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Σε συνέχεια κύρωσης με νόμο της επιμέρους σύμβασης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς και ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης, το έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Κατά το τελευταίο διάστημα, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου, διερεύνησε τον περαιτέρω εμπλουτισμό του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Υγείας κλινικού προγράμματος, καθώς και πιθανές συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς φορείς, για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών παρεχόμενων υπηρεσιών του νέου Νοσοκομείου. Οι συνεργασίες του Νοσοκομείου με τους πανεπιστημιακούς φορείς δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν πέρα από τις πρώτες διερευνητικές επαφές. Αναφορικά με τον επιπρόσθετο εμπλουτισμό των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε και προτίθεται να αναλάβει, με επιπλέον κόστος σχεδιασμού, υποδομών και εξοπλισμού έως €5,5 εκατομμύρια, την εξασφάλιση συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI), τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab), Συγκροτήματος γ-Camera (Gamma Camera), 3 επιπλέον χειρουργικών αιθουσών, και χώρου θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης. Οι εν λόγω επεκτάσεις του κλινικού προγράμματος του Νοσοκομείου έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας του Νοσοκομείου έχει δρομολογηθεί, ενώ οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

 

>Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW έχει προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής μελέτης του έργου.

To Υπουργείο Υγείας έχει εγκρίνει το κλινικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου, ενώ, με πρωτοβουλία του ΙΣΝ και σε στενή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία το ΙΣΝ θα ήθελε να ευχαριστήσει, διερευνάται, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε., ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου κλινικού προγράμματος του Νοσοκομείου, καθώς και η πιθανότητα δυνητικών συνεργασιών.

Παράλληλα, το ΙΣΝ και το ΕΔ επεξεργάζονται την επιμέρους σύμβαση δωρεάς που πρόκειται να κυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά και την ολοκλήρωση των συνομιλιών με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς τα αποτελέσματα των συνομιλιών δύναται να διαμορφώσουν περαιτέρω το κλινικό πρόγραμμα του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, με την προϋπόθεση της αρωγής, συνεργασίας και σχετικών εγκρίσεων από όλους τους συμμετέχοντες (Πανεπιστήμιο, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, ΙΣΝ). Οι σχετικές συζητήσεις και διαδικασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.

Οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, που υλοποιούνται από το ΕΔ, έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022.

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει ολοκληρωθεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.

Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση. Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.

Το κλινικό πρόγραμμα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, και τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται, σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου, η διαδικασία διερεύνησης της πιθανότητας περαιτέρω εμπλουτισμού του, προτού το έργο προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι συζητήσεις και ο καθορισμός του δυνητικού εμπλουτισμού των περαιτέρω υπηρεσιών του Νοσοκομείου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διερεύνησης, της προσπάθειας του ΙΣΝ για τη συνολική υποστήριξη του τομέα Νοσηλευτικής στην χώρα, αλλά και της πίστης του ότι η δημιουργία άρτιων και μοντέρνων ιατρικών υποδομών υπηρετεί καλύτερα τους πολίτες όταν αυτές αποτελούν τη βάση συνεργασιών μεταξύ φορέων, το ΙΣΝ πρότεινε την εξέταση ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η πρόταση του ΙΣΝ διερεύνησης τέτοιας πιθανότητας, για την υλοποίηση της οποίας το ΙΣΝ θα αναλάμβανε ενδεχομένως σημαντικό επιπλέον κόστος κατασκευής μέσω της αύξησης της υφιστάμενης δωρεάς του, δεν έγινε αποδεκτή από τη Σχολή Νοσηλευτικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, το ΙΣΝ εγκατέλειψε την εν λόγω πρόταση, αφήνοντάς την στη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας, συνεχίζοντας ωστόσο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας που ακολουθείται πάντα από το ΙΣΝ, της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών για την πρόοδο των έργων αλλά και της διάθεσης να εξελίσσονται τα συγκεκριμένα έργα με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, διοργανώνουμε από τον Ιούνιο του 2019 ανοιχτές συζητήσεις σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους. Οι επόμενες ανοιχτές συζητήσεις, σε συνεργασία με τους 3 Δήμους, θα γίνουν διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

> Υποστήριξη Αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ‘2’ και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου“Ο Ευαγγελισμός”

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά για την υποστήριξη αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, καθώς και με την Αλίκη Περρωτή.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια διενέργειας διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε από την αρμόδια ομάδα έργου του Νοσοκομείου, η επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και επίβλεψη της σχετικής αναμόρφωσης. Ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την προκαταρτική μελέτη, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συζητήσεις μεταξύ της ομάδας μελέτης, της αρμόδιας ομάδας έργου του Νοσοκομείου και των συν-δωρητών για την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος και τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην αναμόρφωση της ΜΕΘ2 και, εν συνεχεία, να τεθεί επί τάπητος η αναμόρφωση των ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Ολοκλήρωση Παράδοσης 4 Εναέριων Μέσων ΕΚΑΒ & Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στις Νοσηλευτικές Σχολές ΕΚΠΑ και του Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός” μέχρι τον Μάρτιο 2021

> Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”

Όπως αναφέρεται παραπάνω, τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η επιμέρους δωρεά της Πρωτοβουλίας για την προμήθεια εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”. Εκτός από την προαναφερθείσα προμήθεια νέων κλινών, η δωρεά αφορά σε 150 ιατρικά μηχανημάτα.

Ο εξοπλισμός, αυτός, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένα διαγνωστικά μηχανήματα υπερήχων, φορητά ακτινοσκοπικά μηχανήματα, καθώς και μια σειρά από πρωτοποριακά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως ανιχνευτή ιονισμού μικροβίων για το Αιματολογικό τμήμα και ρομπότ ιονισμού για την απολύμανση των χειρουργείων και, κατ’ επέκταση, την πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Μέσω της συγκεκριμένης δωρεάς του ΙΣΝ, ενισχύονται και αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες περισσότερων από 10 τμημάτων του Νοσοκομείου, όπως οι ΜΕΘ, ΜΑΦ και η Μονάδα Εμφραγμάτων, το Τμήμα Επειγόντων, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Χειρουργεία.

> Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα

Σε συνέχεια της οριστικοποίησης του σκοπού και του προϋπολογισμού της δωρεάς από το ΙΣΝ και τις αρμόδιες ομάδες έργου των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για την προμήθεια εξοπλισμού και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις Νοσηλευτικές Σχολές του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στα τέλη Ιανουαρίου 2020 κυρώθηκαν με νόμο οι σχετικές συμβάσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Tην παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή των προμηθευτών του εξοπλισμού, ενώ ή σχετική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: εξειδικευμένα προπλάσματα προσομοίωσης ιατρικών και νοσηλευτικών παρεμβάσεων με δυνατότητα διαδραστικού ελέγχου από control room, προσομοιωτές/ προπλάσματα ενήλικων, παιδιών και βρεφών, προσομοιωτές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ψηφιακά τραπέζια ανατομίας, ψηφιακούς υπερηχοκαρδιογράφους, φορητούς υπέρηχους, βροχοσκόπια, φασματοφωτόμετρο μικροπλακών, κυτταρόμετρα ροής, μικροσκόπια, καταψύκτες, τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα κ.α.

Ο εξοπλισμός, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, προβλέπεται να παραδοθεί στις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ τον Μάρτιο του 2021.

> Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός (PET/CT) ανά την Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια του εξοπλισμού PET/CT – τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων – στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ενώ το ΙΣΝ αναμένει από το ΕΔ την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε η εξαίρεση, από την επιμέρους σύμβαση, της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε τέσσερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Κατόπιν αυτού, στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροποποίηση της σύμβασης για να αντανακλά τις σχετικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η εν λόγω δωρεά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2022.

> Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και την επιλογή των αναδόχων προμήθειας των δύο νέων ελικοπτέρων και δύο νέων αεροπλάνων για την αεροδιακομιδή ασθενών, οι επιμέρους συμβάσεις κυρώθηκαν με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στα μέσα Ιουνίου 2020. Την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των πτητικών μέσων θα έχει το ΕΔ. Η κατασκευή των τεσσάρων μέσων ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα, ενώ έχει ξεκινήσει σταδιακά η ειδική μετασκευή τους σε ασθενοφόρα.

Η παράδοση των παραπάνω τεσσάρων ιπτάμενων μέσων θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2021. Το έργο προχωρά σύμφωνα με το αρχικά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω:

Ορόσημα 2 Ελικόπτερα 2 Αεροπλάνα
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Νόμος 4564 21 Μαρτίου 2018 & 21 Σεπτεμβρίου 2018

21 Μαρτίου 2018 & 21 Σεπτεμβρίου 2018

Προμήθεια νέου εξοπλισμού και συντήρηση υφιστάμενου για την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

Νόμος 4618

(10 Ιουνίου 2019)

Πρόβλεψη για αγορά νέων ελικοπτέρων Πρόβλεψη για αγορά νέων αεροπλάνων
Διαγωνισμός Αύγουστος 2019 – Ιανουάριος 2020 Αύγουστος 2019 – Ιανουάριος 2020
Νόμος 4693

(17 Ιουνίου 2020)

Αγορά 2 ελικοπτέρων

Υπογραφή συμβολαίων με αναδόχους και κύρωσή τους από το ΕΔ

Αγορά 2 αεροπλάνων

Υπογραφή συμβολαίων με αναδόχους και κύρωσή τους από το ΕΔ

Κατασκευή Ιούλιος 2020 – Νοέμβριος 2020 Ιούλιος 2020 – Φεβρουάριος 2021
Παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο Δεκέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021 Μάρτιος 2021 – Απρίλιος 2021
 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη διαδικασία κατασκευής και ελέγχου των δύο αεροπλάνων στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ), πριν την μεταφορά τους στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ για την εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και επιπλέον ελέγχων, με την παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας:

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Έναρξη Μέρους των 5ετών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Αντιμετώπιση του Τραύματος & των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

  • Πενταετή Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση του Τραύματος

Υπενθυμίζεται ότι τα πενταετή εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του τραύματος έχουν σχεδιαστεί από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, και περιλαμβάνουν αναλυτικά:

  1. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα φοιτητών ιατρικής AdvancedTraumaLifeSupport (ATLS)
  2. Tο πρόγραμμα AdvancedTraumaCareforNurses (ATCN) για την εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση του τραύματος, το οποίο περιλαμβάνει και ξεχωριστό σκέλος για την εκπαίδευση νοσηλευτών χειρουργείου (ScrubNursesTraining)
  3. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών στο μεγαλύτερο διεθνώς κέντρο τραύματοςΝοσοκομείο ChrisHaniBaragwanathAcademicHospital, που βρίσκεται στη Νότια Αφρική
  4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων
  5. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PrehospitalTraumaLifeSupport (PHTLS) για την εκπαίδευση των διασωστών του ΕΚΑΒ
  6. Σεμινάρια AdvancedPediatricLifeSupport (APLS) για την αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς.

Tα προγράμματα ATLSATCN και PHTLS έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, με στόχο, να έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα, συνολικά 15 σεμινάρια (ATLS, ATCN, ΑPLS και PHTLS) με 336 συμμετέχοντες. Μετά το πέρας της πενταετούς διάρκειας των προγραμμάτων αναμένεται να έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 13.700 φοιτητές και επαγγελματίες υγείας.

> Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Πρόληψη των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων & Εκπαιδευτικά Προγράμματα Νοσηλευτικής (Τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΕΚΠΑ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στοχεύει στην εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού σε εννέα δημόσια Νοσοκομεία της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (ΟΔΙΠΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τη Σχολή Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Μετά και τον ορισμό από την πλευρά του ΟΔΙΠΥ, οι ομάδες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκονται σε συνεργασία, τόσο με το ΕΔ όσο και με την ομάδα έργου του ΙΣΝ, αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά από τις αρχές του επόμενου μήνα και θα ολοκληρωθούν σε 5 χρόνια.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής υλοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Αποτελούνται από επτά εκπαιδευτικά και τέσσερα ερευνητικά προγράμματα, ενώ προβλέπεται και η προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια. Επιπλέον, η εν λόγω δωρεά του ΙΣΝ καλύπτει και δέκα προγράμματα ακαδημαϊκών υποτροφιών, προκειμένου να ενισχυθεί το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής. Αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά από τις αρχές Ιανουαρίου 2021.

Λόγω της φύσης των παραπάνω προγραμμάτων, τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020, και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στον σχεδιασμό λόγω των συνθηκών και των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία, η εκτέλεσή τους ενδεχομένως να αποκλίνει από το προαναφερόμενο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις εξελίξεις της COVID-19.

>Υποστήριξη του τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα

To ΙΣΝ βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζήτησης για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Child Mind Institute στις ΗΠΑ και τοπικούς συνεργάτες στην Ελλάδα, για τη δημιουργία ενός προγράμματος ενίσχυσης και στήριξης του τομέα της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της χώρας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και σχεδιάζεται να αποτελέσει έναν νέο πυλώνα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στα τρία υπό κατασκευή νέα Νοσοκομεία, με έμφαση στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Παράλληλα, θα εστιάζει στην εξασφάλιση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την περαιτέρω κλινική υποστήριξη για όλους τους επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους στους τομείς υποστήριξης παιδιών και εφήβων.

Οι συζητήσεις για το νέο αυτό πυλώνα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος