ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ενημέρωση και μελλοντικές κινήσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα του χρυσού

Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης – Έβρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας- χρυσού διοργάνωσε την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή αντίστοιχα συναντήσεις με τους φορείς του Έβρου και της Ροδόπης όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση, επιπλέον συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν οι μελλοντικές κινήσεις, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα του χρυσού.

Στις συναντήσεις αυτές που συμμετείχαν οι δήμαρχοι και φορείς της περιοχής αποφασίστηκε:

Η παρουσίαση του ζητήματος σε όλες τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των δήμων των δύο νομών, με πανό και ενημερωτικά φυλλάδια.

Επίσης, ο προγραμματισμός συνάντησης, το επόμενο διάστημα, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να εκθέσουμε τις θέσεις μας αλλά και να τους επιδώσουμε τα πρόσφατα ψηφίσματα των δημοτικών καθώς επίσης του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ναι στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Όχι στο χρυσό.

Ναι στην ευημερία των παιδιών μας χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον τους από οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης – Έβρου ενάντια στην Εξόρυξη και Μεταλλουργία Χρυσού

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας στις 21 Ιουλίου 2020 αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση της διοίκησης (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης) για το έργο «Ερευνητικό Πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» που αιτήθηκε η εταιρία «Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.» και μετά την ακύρωση η ίδια κατέφυγε στο δικαστήριο για την άρση της.

Πρόκειται  για ένα έργο 16 διερευνητικών γεωτρήσεων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή των Σαπών και όχι μόνο. Η αίτηση, βέβαια, της εταιρίας εκκρεμεί από το 2012. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την πρώτη αίτησή της και το έργο δεν έχει πάρει έγκριση. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει καθολική αντίδραση από όλους μας να μην προχωρήσουν τα σχέδια των χρυσοθήρων στον Τόπο μας.

Από το 2012 υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Αρριανών, καθώς επίσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του έργου αυτού.

Επίσης, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ έχει συνταχθεί και δραστηριοποιηθεί  σύμφωνα με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Θεωρούμε καθήκον μας να σας παρουσιάσουμε την απόφαση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η απόφαση στην αρχή αναφέρεται αναλυτικά κι εκτενώς στο χρονικό της αίτησης. Καταλήγει με τις παραγράφους 8 και 9 τις οποίες παραθέτουμε:

Στην παράγραφο 8 αναφέρει ότι το χωροταξικό πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δεν αποκλείει την εξόρυξη του χρυσού ρητώς και αντίθετα το Π.Π. «ενθαρρύνει παρόμοια προγράμματα και δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης, εν γνώσει του γεγονότος ότι τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να καταστούν περιβαλλοντικώς οχληρές κτλ». Τι αναφέρει, όμως, επ’ αυτού το χωροταξικό; «Η εξόρυξη μπορεί ν’ αποτελέσει μια δραστηριότητα επικίνδυνη για το περιβάλλον και γι’ αυτόν τον λόγο συνδέεται με δέσμευση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπει τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική νομοθεσία. Με αυτά τα δεδομένα, οι δραστηριότητες που θέτουν συνολικότερα ζητήματα ως προς την αναπτυξιακή φυσιογνωμία περιοχών και δημιουργούν ζητήματα ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει ν’ αποκλείονται». Αυτό ακριβώς επικαλούνται τα δημοτικά συμβούλια όπως και το περιφερειακό.

Στην παράγραφο 9 προσπαθεί η απόφαση να αποδομήσει τον αποφασιστικό ρόλο της γνώμης των τοπικών κοινωνιών για το εν λόγω έργο (αλλά και για την εξόρυξη γενικότερα). Αφού αναλύει ότι είναι νόμιμο και επιβάλλεται να έχουμε την άποψή μας σχετικά με ένα έργο και να την καταθέτουμε, θίγει το θέμα της κοινωνικής συνοχής: «Η κοινωνική συνοχή, όμως, ως θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οφείλει να είναι και η ίδια βιώσιμη και να έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο που να απηχεί την ιδιότητα των συμμετασχόντων στη διαβούλευση μελών της κοινωνίας, αλλά και των, τυχόν δημοσίων οργάνων που την εκφράζουν, ιδίως των αυτοδιοικητικών, ως μερών του κοινού προβληματισμού που αναπτύσσεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και έχει ως περιεχόμενο τη συνεισφορά πληροφοριών, απόψεων και ενδεχομένως, διαφορετικής οπτικής και όχι την υποβολή τους στα αποφασίζοντα όργανα. Δεν είναι επομένως, στοιχείο προσδιοριστικό της βιωσιμότητας έργου ή δραστηριότητας η ‘κοινωνική συνοχή’ όταν αυτή δεν εμφανίζεται ως επιστέγασμα υγιούς και νηφάλιας διαβούλευσης…».

Δεν γνωρίζουμε τι εννοεί το δικαστήριο με την αναφορά σε υγιή και νηφάλια διαβούλευση. Μήπως εννοεί μια διαβούλευση που συμφωνεί με την εταιρία;

Δηλώνουμε ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε υγιείς και νηφάλιοι σε οποιαδήποτε διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς ακόμη και με την εταιρία, μόνο που η άποψή μας είναι κάθετα αντίθετη με τη δική της. Μας προβληματίζει έντονα ότι η απόφαση αυτή, όπως διατυπώνεται, αφορά γενικά στην εξόρυξη αλλά στο συγκεκριμένο έργο αναφέρεται μόνο στο τέλος, σημειώνοντας: «Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για μεταλλευτική εκμετάλλευση αλλά για μεταλλευτική έρευνα, επιβαλλόμενη τόσο από τη μεταλλευτική νομοθεσία όσο και από την εν ισχύϊ σύμβαση». Και στο τέλος, αποφασίζει ότι: «Πρέπει η Διοίκηση, ενώπιον της οποίας καθίσταται εκ νέου εκκρεμές το υποβληθέν από την αιτούσα αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να εκδώσει νομίμως αιτιολογημένη πράξη επ’ αυτού».

Πιστεύουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αδικεί τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού.

Ορθώς λοιπόν τα δημοτικά συμβούλια αλλά και το περιφερειακό συμβούλιο επικαιροποίησαν τις αποφάσεις τους για το ζήτημα αυτό.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε επαγρύπνηση και σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα διοργανώσει η Διανομαρχιακή.

ΝΑΙ στη Ζωή και την Ανάπτυξη για Όλους.

ΟΧΙ στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού που επιβουλεύεται το μέλλον όλων μας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος