ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 28ης Μαΐου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Δ.Π.Θ. Καθηγήτρια, κ. Μαρία Τζιάτζη. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελήμων συντόμως ἀνεφέρθη εἰς τήν θλιβερήν ταύτην ἐπέτειον καί προέτρεψε τό ἐκκλησίασμα νά διατηρῇ ἄσβεστη τή μνήμη καί νά δέεται προσευχητικῶς ὑπέρ τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν προασπιστῶν τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος