ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό πρωὶ τῆς Πέμπτης, 18ης Φεβρουαρίου 2021, ὁ  Στρατηγός -Συντονιστής Ἐπιχειρήσεων Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, κ. Μάριος Ἀποστολίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καί ἐπισήμως τὰ καθήκοντά του, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο­λίτη μας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος τὸν συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν ἐνίσχυση, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖ ἐπάξια σὲ αὐτά.

Ἀκολούθως, ὁ Στρατηγός εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ὑποδοχή καὶ τὶς εὐχές του καί τὸν ἐνημέρωσε γιὰ διάφορα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος