OIKONOMIA

Έρευνα Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής: Η επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Το εμπόριο αποτελεί «ζωντανό» κομμάτι του κοινωνικού ιστού, διαμορφώνεται και  εξελίσσεται  ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσετε .

Φυσικό επακόλουθο της  αλληλεξάρτησης εμπορίου και κοινωνικών εξελίξεων είναι η πανδημία του COVID-19 να επηρέασε και τις σχετικές συνθήκες. Ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών, η αναστολή λειτουργίας πολλών καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και ο κατ’ οίκον περιορισμός των καταναλωτών οδήγησαν σε μια νέα εποχή μεγάλων και πρωτόγνωρων αναταράξεων ,γεμίζοντας την αγορά με αβεβαιότητα.

Οι νέες συνθήκες συνεπάγονται μια νέα πραγματικότητα για το ρολό των φυσικών καταστημάτων στον κλάδο λιανικής, αλλά και ένα διαφορετικό μέλλον για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, καθώς επιτάχυναν την μαζική στροφή των καταναλωτών στο διαδίκτυο για την παραγγελία αγαθών .

Κατά συνέπεια, το ηλεκτρονικό εμπόριο γνώρισε άνθηση κατά τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα. Παρατηρήθηκε αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας των καταναλωτών, που στρέφονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να καλύψουν ανάγκες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν «αποκλειστικότητα» των φυσικών καταστημάτων: προληπτικές αγορές για την υγεία, αγορές για το νοικοκυριό, αγορές των απαραιτήτων αλλά και δευτερεύουσας ανάγκης αγαθών.

Η ζήτηση για τη δημιουργία eShops από τις μικρές επιχείρησης ήταν πολύ μεγάλη ωστόσο οι επιχειρηματίες κινήθηκαν εσπευσμένα σε αυτή την λύση,   χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις του αντικείμενου αλλά και την οικονομική δυνατότητα . Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει προχωρήσει , οι καταναλωτές επισκέπτονται πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα υψηλών προδιαγραφών και είναι πλέον πολύ απαιτητικοί. Για να πετύχει ένα e-Shop απαιτείται συνεχές development (ανάπτυξη), ώστε να βελτιώνεται διαρκώς, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του. Έτσι  γίνεται αντιληπτό ότι η δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό  επιχειρείν δεν είναι απλή υπόθεση καθώς για να γίνει σωστά απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες, εξυπηρέτηση πελατών, ποιοτικές φωτογραφίες, μάρκετινγκ και διαφήμιση, συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία και κατά συνέπια μεγάλο κόστος.

Ανεξάρτητα από την ψηφιοποίηση της τεχνολογίας , οι καταναλωτές πολλές φόρες προτιμούν τη δια ζώσης εμπειρία αγοροπωλησίας . Αυτό κυρίως οφείλεται στην δυνατότητα δόκιμης των προϊόντων και στην εμπιστοσύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Τοπικά καταστημένα. Για να μπορέσουν τα φυσικά καταστήματα να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην περίοδο της ψηφιακής εποχής, θα πρέπει να αναδείξουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση. Ο σεβασμός στον καταναλωτή, η κάλυψη των αναγκών του μέσα από ολοκληρωμένες προτάσεις, οι συνεχώς αυξανόμενες εφαρμοσμένες τεχνολογίες που κάνουν την κάθε αγορά μία εμπειρία, ακόμα και η ευχαρίστηση που προσφέρει η στιγμιαία απόκτηση των προϊόντων μέσα από τα φυσικά καταστήματα, είναι σημαντικά για τον καταναλωτή.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του Οικονομικού Περιβάλλοντος του έτους 2021 στην περιοχή δράσης του και την αποτίμηση του έτους που παρήλθε, επιδιώκοντας να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μελών του και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το τοπικό εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε εκατόν πενήντα  ιδιοκτήτες καταστημάτων με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής , μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα-ομοιογένεια των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Κομοτηνής με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει στρωματοποίηση του στατιστικού πληθυσμού και εν τέλει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2021.

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο (2) ερωτηματολόγια ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση με τρεις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους.

  1. 2. ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στην κατηγορία της επισκεψιμότητας εξετάζουμε την κίνηση που υπήρξε σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο σε σχέση με μία αντίστοιχη προηγούμενη, επιδιώκοντας ουσιαστικά να διερευνήσουμε πόσοι καταναλωτές εισήλθαν εντός των καταστημάτων, ανεξάρτητα εάν πραγματοποίησαν αγορές.

Στην σύγκριση λοιπόν της επισκεψιμότητας του  Δεκεμβρίου 2021 με τον Δεκέμβριο του 2020, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, το 39.38 % δεν παρατήρησε καμία μεταβολή στο καταστήματα του, το 27,28 %  κατέγραψε χειρότερη κίνηση , ενώ για το 33,34% του επιχειρηματικού κλάδου η κίνηση υπήρξε καλύτερη [βλ. πιν.1].

Από τις επιμέρους κατηγορίες  προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών στην περιφέρεια κατέγραψε  χειρότερη κίνηση από τον Δεκέμβριο του 2020 ενώ  για τους  καταστηματάρχες του Κέντρου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους σημείωσε μεγαλύτερη κίνηση .

Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2020 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 50,00%, χειρότερα για 10,98% και χωρίς μεταβολή για το 39,02%. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2020 τα καταστήματα του Κέντρου λειτούργησαν με την μέθοδο Click Away ως μέτρο προστασία κατά της εξάπλωσης της πανδημίας .

Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2020 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 16,67%, χειρότερα για 43,59% και χωρίς μεταβολή για το 39,74 %.

EΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

  Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Καλύτερα Καμία μεταβολή Χειρότερα
Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 16,67% 39,74% 43,59%
Β ΚΕΝΤΡΟ           50,00% 39,02% 10,98%
         
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 33,34% 39,38% 27,28%

Πίνακας 1

3ΤΖΙΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο τζίρος του Δεκεμβρίου 2021 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους  κινήθηκε καλύτερα για  τις 5 στις δέκα επιχειρήσεις (45,06%) με μέση αύξηση 22,59% [βλ. πιν.3], 2 στις δέκα επιχειρήσεις (24,42%) είδαν τον τζίρο του μήνα να μειώνεται με μία μέση μείωση της τάξεως του 23,26%, ενώ το 30.52% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είχε καμία μεταβολή στο ύψος του τζίρου μεταξύ των δύο μηνών.

Τζίρος  Δεκεμβρίου συγκριτικά με τον Νοέμβριο
  Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Καλύτερα Καμία μεταβολή Χειρότερα
Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 35,90% 33,33% 30,77%
Β ΚΕΝΤΡΟ 54,22% 27,71% 18,07%
         
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 45,06% 30,52% 24,42%

Πίνακας 2

Τα στοιχεία για Περιφέρεια καταδεικνύουν βελτίωση του τζίρου Δεκ-Νοεμβρίου 2021 για το 35.90% των επιχειρήσεων με μέση αύξηση 28.05%,  καμία μεταβολή για το 33.33% και επιδείνωση του τζίρου στο 30.77% με μέση μείωση 26.77%.

Για το Κέντρο ο τζίρος παρουσιάζεται βελτιωμένος στο 54.22%  των καταστημάτων με μέση αύξηση 17,12%, καμία μεταβολή στο 27,71% του δείγματος και χειρότερα στο 18.07% με μέση μείωση 19.75%. [βλ. πιν.3]

Ποσοστιαία μεταβολή του τζίρου του Δεκεμβρίου συγκριτικά με τον Νοέμβριο:
  Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Καλύτερα        μέση αύξηση % Χειρότερα        μέση μείωση %  
Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28,05%   26,77%  
Β ΚΕΝΤΡΟ 17,12%   19,75%  
         
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 22,59% 23,26%

Πίνακας 3                                                    

4ΤΖΙΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Παράλληλα με τις βασικές ερωτήσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα της κατηγορίας του Κέντρου, δηλαδή της παραδοσιακής αγοράς της Κομοτηνής, κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον τζίρο της εορταστικής περιόδου του 2021.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2021 συγκριτικά με αυτές του 2020 διαφοροποιούνται  στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το μεγαλύτερο ποσοστό  37,41% να δηλώνει αύξηση  του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 25,91% να μην παρατηρεί κάποια μεταβολή και το 36.68% να καταγράφει μειωμένο  τζίρο στην ίδια περίοδο [βλ. πιν.4].

Παραδοσιακά η εορταστική περίοδος είναι αυτή που τονώνει την αγοραστική δύναμη ωστόσο για το 2021, δε στάθηκε αντάξια των προσδοκιών των καταστηματαρχών . Η εξαγγελία νέων μέτρων για των περιορισμό της πανδημίας  λίγο πριν την έναρξη της περιόδου και γενικά οι αναταράξεις που προηγήθηκα στην αγορά φαίνεται να έβαλαν φρένο στις πώλησης με τους επαγγελματίες να δηλώνουν δυσαρεστημένη και απογοητευμένοι  όσο αφόρα της πώλησης τους για την εορταστική περίοδο .

ύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
21,70% 3,69% 4,05% 6,07% 1,90% 25,91% 11,55% 9,06% 3,93% 10,71% 1,43%
                     
37,41% 25,91% 36,68%
                     
  25,91% 36,68%

Πίνακας 4

 Ποσοστιαία Μεταβολή  Εορταστικού Τζίρου 2021 

5 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 2021

5α Ετήσιος Τζίρος 2021 συγκριτικά με 2020

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής καθώς δια μέσο της έρευνας ο Εμπορικός Σύλλογος θέλησε να συγκρίνει την ίδια περίοδο τόσο με την αντίστοιχη του 2021 όσο και με εκείνη του 2019 δηλαδή πριν από την εμφάνιση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα αύξηση  για το έτος 2021 συγκριτικά με το 2020  κατέγραψαν το 41,85%, καμία μεταβολή  παρατήρησε το 23,74% ενώ μείωση είχε το 34,41%.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 29,50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο τους να αυξάνεται το 2021 σε σχέση με το 2020, το 28,21% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 42,29% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος [βλ. πιν.5α].

Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας με το 54,21% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2021 σε σχέση με το 2020, το 19,28% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 26,51% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος [βλ. πιν.6].

Βέβαια η αύξηση του τζίρου για του καταστηματάρχες του Κέντρου ήταν αναμενόμενη καθώς για το έτος 2020 τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία δημιούργησαν μεγάλη ανάσταση στη αγορά και κατά συνέπια μεγάλη πτώση των πωλήσεων .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Αύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
Α ΠΕΡΙΦΡΕΙΕΑ 17,95% 5,13% 6,41% 0,00% 0,00% 28,21% 7,69% 15,38% 8,97% 7,69% 2,56%
Β ΚΕΝΤΡΟ 19,28% 15,66% 15,66% 3,61% 0,00% 19,28% 4,82% 7,23% 8,43% 3,61% 2,42%
                         
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 18,61% 10,39% 11,04% 1,81% 0,00% 23,74% 6,26% 11,31% 8,70% 5,65% 2,49%
                         
  ΕΤΗΣΙΟΣ τζίρος 2021 συγκριτικά με 2020: 41,85% 23,74% 34,41%
 

Πίνακας 5α  

Ποσοστιαία Μεταβολή  Ετησίου Τζίρου 2021 συγκριτικά με 2020

 5β Ετήσιος Τζίρος 2021 συγκριτικά με 2019

Συγκεκριμένα αύξηση  για το έτος 2021 συγκριτικά με το 2019  κατέγραψαν το 23,02% καμία μεταβολή  παρατήρησε το 27,61% ενώ μείωση είχε το 49,37%.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 24,35% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2021 σε σχέση με το 2019, το 16,67% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 58,98% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το 2019.

Για τα καταστήματα της περιφερείας φαίνεται ότι η συνθήκη της πανδημίας και οι αρνητικές συνέπειες της στη οικονομία δεν έδωσε περιθώρια στους επαγγελματίες να ανακάμψουν  με αποτέλεσμα  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να καταγράφει μείωση τζίρου συγκριτικά με το 2019.

Τα καταστήματα του Κέντρου  που συμμετείχαν στην έρευνα το 21,68% βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2021 σε σχέση με το 2019, το 38,55% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 39,77% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το 2019.

Το αρνητικές συνέπιες της πανδημίας είναι εμφανείς και για τα καταστήματα του κέντρου καθώς ενώ  σημείωσαν αύξηση συγκριτικά με το 2020 δεν  μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις πώλησης του 2019 

Γεωγραφική κατηγοριοποίηση Αύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
Α ΠΕΡΙΦΡΕΙΕΑ 14,10% 8,97% 0,00% 0,00% 1,28% 16,67% 26,92% 11,54% 11,54% 5,13% 3,85%
Β ΚΕΝΤΡΟ 13,25% 7,23% 1,20% 0,00% 0,00% 38,55% 13,25% 16,87% 4,82% 2,41% 2,41%
                         
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α 13,67% 8,10% 1,20% 0,00% 1,28% 27,61% 20,08% 14,19% 14,20% 3,77% 6,3%
                         
  ΕΤΗΣΙΟΣ τζίρος 2021 συγκριτικά με 2019: 23,02% 27,61% 49,37%
 

Πίνακας 5β 

Ποσοστιαία Μεταβολή  Ετησίου Τζίρου 2021 συγκριτικά με 2019 

Κλαδική κατηγοριοποίηση Κέντρου 2021 συγκριτικά 2020

Στις κλαδικές υποκατηγορίες του κέντρου , θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν τα καταστήματα με γυναίκεια και αντρικά  ενδύματα υποδήματα καθώς επίσης  τα οπτικά   και τα καλλυντικά – αξεσουάρ

Καμία μεταβολή στις ετήσιες επιδόσεις του 2021 συγκριτικά με το 2020  καταγράφονται στον κλάδο Κοσμήματα-Χρυσός.

Ο κλάδος που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση είναι αυτός της εστίασης  στο  σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει σημαντική μείωση  τζίρου για το 2020 .

α/α Κλαδική κατηγοριοποίηση Κέντρου Αύξηση       0-10% Αύξηση      10-20% Αύξηση      20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση    50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση        0-10% Μείωση      10-20% Μείωση      20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
4.1 Κοσμήματα – Χρυσός 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.2 Καλλυντικά-Αξεσουάρ 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.3 Ηλεκτρικά είδη-νέα τεχνολογία 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.4 Βιβλιοχαρτοπωλεία-Αναλώσιμα 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%
4.5 Παιχνίδια 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.6 Τρόφιμα-Ποτά 25,00% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.7α Ανδρικά Ενδύματα 33,33% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.7β Γυναικεία Ενδύματα 10,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00%
4.8 Παιδικά είδη 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 37,50% 0,00% 0,00%
4.9 Υποδήματα 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.10 Εσώρουχα 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.11 Λευκά είδη 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.12 Οπτικά 28,57% 14,29% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.13 Καφέ – Εστίαση 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

 

Κλαδική κατηγοριοποίηση Περιφέρειας  2021 συγκριτικά 2020

Στις κλαδικές υποκατηγορίες της περιφέρειας αρνητικά αποτελέσματα στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν τα κρεοπωλεία – ιχθυοπωλεία  ,τα ψιλικά –ζαχαρώδη και ο κλάδος του αυτοκίνητου.

Καμία μεταβολή στις ετήσιες επιδόσεις στο σύνολό το καταγράφονται στους  κλάδους  Έπιπλα – Κουζίνες στα αρτοποιεία και στα παντοπωλεία.

Στους κλάδους με θετικά  αποτελέσματα ανήκουν τα ζαχαροπλαστεία και οι μεταφορές με το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει αύξηση τζίρου για το 2021.

  α/α Κλαδική κατηγοριοποίηση Περιφέρειας Αύξηση       0-10% Αύξηση     10-20% Αύξηση     20-30% Αύξηση     30-40% Αύξηση   50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση       0-10% Μείωση     10-20% Μείωση     20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
  3.1 Είδη Υγιεινής 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.2 Δομικά-Σιδηρικά-Χρώματα 33,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%
  3.3 Θέρμανση-Υδραυλικά 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
  3.4 Αλουμίνια 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.5 Έπιπλα-Κουζίνες 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.6 Ξυλεία 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.7 Ιατρικά μηχανήματα 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.8 Μεταφορές 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.9 Αρτοποιεία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%
  3.10 Ζαχαροπλαστεία 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
  3.11 Κρέοπωλεία-Ιχθυοπωλεία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 37,50% 25,00% 12,50%
  3.12α Παντοπωλεία 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.12β Φρούτα 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
  3.13 Ψιλικά-Ζαχαρώδη 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  3.14 Κλάδος Αυτοκίνητου 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
  3.15 Υγρά καύσιμα 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

 

Κλαδική  κατηγοριοποίηση Κέντρου 2021συγκριτικά 2019

Στις κλαδικές υποκατηγορίες του κέντρου , θετικά αποτελέσματα με αύξηση τζίρου για το 2021  συγκριτικά με το 2019 κατέγραψε κλάδος των τροφίμων .

 Καμία μεταβολή στις ετήσιες επιδόσεις του 2021 συγκριτικά με το 2019  καταγράφονται στους κλάδους  Κοσμήματα-Χρυσός , καλλυντικά αξεσουάρ ,ηλεκτρικά ειδή και γυναικά ενδύματα

Αρνητικά αποτελέσματα συγκριτικά με το 2019  στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν τα καταστήματα ανδρικών ενδυμάτων , υποδημάτων  και παιδικών ειδών

Ο κλάδος που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση   είναι αυτός της εστίασης, με  το  σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει σημαντική μείωση πάνω  από 40% συγκριτικά με το 2019 

α/α Κλαδική κατηγοριοποίηση Κέντρου Αύξηση       0-10% Αύξηση      10-20% Αύξηση      20-30% Αηση     30-40% Αύξηση    50% & άνω Καμία Μεταβολή Μείωση        0-10% Μείωση      10-20% Μείωση      20-30% Μείωση     30-40% Μείωση    50% & άνω
1 Κοσμήματα 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.2 Καλλυντικά-Αξεσουάρ 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.3 Ηλεκτρικά είδη-νέα τεχνολογία 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.4 Βιβλιοχαρτοπωλεία-Αναλώσιμα 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.5 Παιχνίδια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.6 Τρόφιμα-Ποτά 37,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00%
4.7α Ανδρικά Ενδύματα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.7β Γυναικεία Ενδύματα 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
4.8 Παιδικά είδη 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,50% 25,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00%
4.9 Υποδήματα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.10 Εσώρουχα 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.11 Λευκά είδη 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.12 Οπτικά 0,00% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00%
4.13 Καφέ – Εστίαση 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

  

Κλαδική κατηγοριοποίηση Περιφέρειας  2021συγκριτικά 2019

Στις κλαδικές υποκατηγορίες της περιφέρειας  , θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν οι μεταφορές και τα ιατρικά μηχανήματα

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος