ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες ανακαίνισης στα δημοτικά σφαγεία Σαπών

Με τη συνεργασία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ – τμήμα Κτηνιατρικής Ροδόπης, ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης του τμήματος εκφόρτωσης και αποστολής στα Δημοτικά Σφαγεία Σαπών που διαχειρίζεται η Κ.Ε.ΜΑ.Σ.
Στο πλαίσιο των εργασιών υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:
• τοποθέτηση ηλεκτρικής πόρτα βιομηχανικού τύπου ανοιγόμενη σε ρολό
• εγκατάσταση σκελετού ανάρτησης πάνελ από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς
• εγκατάσταση ειδικών πάνελ για βιομηχανία τροφίμων και θερμικών αεροκουρτινών για τη θερμομόνωση του χώρου
• υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.
Το συγκεκριμένο έργο που προασπίζει τη δημόσια υγεία, προστατεύει τον καταναλωτή και διευκολύνει τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους και συνεργαζόμενους κρεοπώλες, εμπόρους και κάθε συναλλασσόμενο και χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Τα Δημοτικά Σφαγεία Σαπών είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν και είχαν παραμείνει κλειστά για αρκετούς μήνες. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και συμβολή τους στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της περιοχής, υλοποιεί ετησίως ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, εργασιών και δράσεων για την αναβάθμιση τους και την ανάδειξη τους σε πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος