ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών

Σε βάθος τεσσάρων μέτρων αποκαθιστούν τα συνεργεία της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών την 8η βλάβη που παρουσιάστηκε μέσα σ’ ένα μήνα στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Αετοκορυφής – Αετόλοφου.

Τα ίδια συνεργεία απεκατέστησαν 7 συνολικά βλάβες ύδρευσης στον μόνιμο οικισμό ποντίων Σαπών, στο Λοφάριο , στη Διώνη , στην Εργάνη και στην Κρωβύλη.

Επίσης λόγω αντικατάστασης αντλίας σε αντλιοστάσιο των Σαπών θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού στις Σάπες,στον μόνιμο οικισμό Ποντίων και στο Αρσάκειο.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος