ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργασίες στο Νεκροταφείο στο Τέρμα Αδριανουπόλεως από τη ΔΕΜΠ Κομοτηνής

Σειρά εργασιών στο Νεκτροταφείο επί τις οδού Τέρμα Αδριανουπόλεως ολοκλήρωσε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν από την ΔΕΜΠ οι εργασίες καθαρισμού του Νεκροταφείου που πρόσφατα είχε αφιερωθεί στα βακούφια. Επίσης στις 18 Ιανουαρίου στο ίδιο Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκαν εργασίες διευθέτησης διαδρόμου πεζών.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος