ΔΙΑΦΟΡΑ

Έτσι θα υπολογίζεται το δώρο των Χριστουγέννων

Στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής διαμορφώνεται το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που θα πληρώσει το κράτος τον Δεκέμβριο σε όλους τους εργαζόμενους που τέθηκαν ή θα τεθούν σε αναστολή. Αυτό σημαίνει πως κάθε μήνας αναστολής ισούται με 67 – 69 ευρώ Δώρο Χριστουγέννων και συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει αναλογικό ποσό από το κράτος ανάλογα με τους μήνες αναστολής που έχει μέσα στο 8μηνο Μάιος – Δεκέμβριος.

Για παράδειγμα :  Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή για 3 μήνες από την 1η Μαίου έως 31 Ιουλίου και μετά συνέχισε εργαζόμενος με τον ονομαστικό μισθό του. Θα λάβει από το κράτος 206 ευρώ ως τμήμα Δώρου Χριστουγέννων.

Όπως αποκάλυψε το Open, το μίνι εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα, θα περιλαμβάνει και ρύθμιση για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς που μπήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Η ρύθμιση θα προβλέπει ότι :

·        το κράτος θα πληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας

·        βάση υπολογισμού για το ποσό που θα καταβάλλει το κράτος ως τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων θα είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα

Με την φόρμουλα αυτή το Δώρο Χριστουγέννων θα είναι φέτος σημαντικά «ψαλιδισμένο» για όσους μισθωτούς μπήκαν σε αναστολή, ιδιαίτερα για όσους τέθηκαν σε αναστολή πάνω από 2 ή 3 μήνες εντός του 8μηνου Μάιος – Δεκέμβριος. Αυτό συμβαίνει καθώς το Δώρο θα υπολογιστεί για τους μήνες της αναστολής επί των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όχι επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου πριν την αναστολή της σύμβασης. Το Δώρο Χριστουγέννων του 2020 υπολογίζεται, όπως κάθε χρόνο, με βάση τους μισθούς του 8μήνου Μάιος – Δεκέμβριος. Ευνοημένοι δεν αποκλείεται να βγουν μόνο οι απασχολούμενοι με ευέλικτες μορφές εργασίας – με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση – και με μισθούς κάτω των 534 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που επιμελήθηκε για το ethnos.gr ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος :

Επίδομα Χριστουγέννων 2020 εργαζόμενου, ο οποίος δεν τέθηκε σε αναστολή εργασίας και αμείβεται με 800 ευρώ/μήνα :

Λόγω παροχής εργασίας, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναφοράς του επιδόματος (1/5 – 31/12), ο εργαζόμενος δικαιούται το επίδομα ολόκληρο, ήτοι δικαιούται έναν πλήρη μισθό, άρα 800 ευρώ.

Επίδομα Χριστουγέννων 2020 εργαζόμενου, ο οποίος τέθηκε σε αναστολή εργασίας για 3 μήνες (1/5 – 31/7) και πριν την αναστολή αμειβόταν με 800 ευρώ/μήνα :

Για το χρονικό διάστημα αναστολής, το επίδομα θα καλυφθεί από το κράτος και θα υπολογιστεί επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ, ήτοι σε 92 ημέρες σύμβασης εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν στους ανωτέρω μήνες) αναλογούν 9,68 ημερομίσθια επιδόματος,

άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ ημερομίσθιο x 9,68 = 206,76 ευρώ

Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα (1/8 – 31/12), το επίδομα θα καλυφθεί από τον εργοδότη, κατ’ αναλογία, ήτοι σε 153 ημέρες σύμβασης εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν στους ανωτέρω μήνες) αναλογούν 16,10 ημερομίσθια επιδόματος, άρα 800 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 32 ευρώ ημερομίσθιο x 16,10 = 515,20 ευρώ –

Συνολικά καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος 721,96 ευρώ.

Τα ποσά που θα λάβουν από το κράτος οι εργαζόμενοι ως Δώρο Χριστουγέννων, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της αναστολής είναι :

Αναστολή από 1η Μαίου – 31 Μαίου / 1 μήνας – 31 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 31 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 3,24 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 3,24 = 69 ευρώ

Αναστολή από 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου / 1 μήνας – 30 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 30 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 3,14 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 3,14 = 67 ευρώ

Αναστολή από 1η Μαΐου – 30 Ιουνίου / 2 μήνες – 61 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 61 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 6,42 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 6,42 = 137,13 ευρώ

Αναστολή από 1η Μαΐου – 31 Ιουλίου / 3 μήνες – 92 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 92 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 9,68 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 9,68 = 206,76 ευρώ

Αναστολή από 1η Μαΐου – 31 Αυγούστου / 4 μήνες – 123 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 123 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 12,94 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 12,94 = 276,4 ευρώ

Αναστολή από 1η Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου / 5 μήνες – 153 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 153 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 16,10 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 16,10 = 343,89 ευρώ

Αναστολή από 1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου / 5 μήνες – 184 ημέρες:

Το Δώρο υπολογίζεται επί ποσού αποδοχών 534 ευρώ και για 184 ημέρες σύμβασης εργασίας – αναλογούν 19,36 ημερομίσθια Δώρου

Άρα 534 ευρώ/μήνα : 25 ημέρες = 21,36 ευρώ x 19,36 = 413,52 ευρώ

Όσον αφορά στο υπόλοιπο ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θα υπολογιστεί με βάση τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου, αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον μεικτό μισθό και τους μήνες που ο μισθωτός ήταν εκτός αναστολής.

Για παράδειγμα :

Μισθωτός με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ που τέθηκε σε αναστολή 2 μήνες εντός του 8μήνου Μάιος – Δεκέμβριος.

Θα λάβει από το κράτος 137 ευρώ

για τους υπόλοιπους έξι μήνες, δηλαδή για 183 ημέρες τμήμα Δώρου Χριστουγέννων με βάση τον μισθό του ως εξής :

1.000 ευρώ / 25 ημέρες = 40 ευρώ * 19,24 = 769 ευρώ

Θα λάβει από τον εργοδότη 769 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ =  906 ευρώ

Για παράδειγμα :

Μισθωτός με ονομαστικό μισθό 900 ευρώ που τέθηκε σε αναστολή 3 μήνες εντός του 8μήνου Μάιος – Δεκέμβριος.

Θα λάβει από το κράτος 206 ευρώ

για τους υπόλοιπους 5 μήνες, δηλαδή για 152 ημέρες τμήμα Δώρου Χριστουγέννων με βάση τον μισθό του ως εξής :

900 ευρώ / 25 ημέρες = 36 ευρώ * 16 = 576 ευρώ

Θα λάβει από τον εργοδότη 576 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ =  782 ευρώ 

πηγή: Δικηγόρος – Εργατολόγος

Αρχική σελίδα

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος