Σε νέο επενδυτικό πλάνο, συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ, προχωρά η γαλακτοβιομηχανία «Εβροφάρμα» από το δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, με προοπτική ολοκλήρωσης το 2027.

 

Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής, καθώς επίσης ο περαιτέρω ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση λήψης αποφάσεων. Σημειωτέον ότι έχουν προηγηθεί πέρυσι επενδύσεις 2,8 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό και στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου.

Στην κατεύθυνση αυτή, το εν λόγω νέο επενδυτικό πρόγραμμα αφορά αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της γραμμής τυροκόμησης και τυποποίησης φέτας στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Διδυμότειχο με παρεμβάσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 5 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για την εγκατάσταση νέου αλμεκτηρίου στην θυγατρική εταιρεία «Campus», η οποία είναι ιδιόκτητη φάρμα με αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Η δημιουργία της «Campus», όπως επισήμανε και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Παπαζηλάκης, μιλώντας στο Naftemporiki TV, αποτελεί την καινοτομία και διαφοροποίηση της Εβροφάρμα από τον υπόλοιπο κλάδο και σε αυτήν εφαρμόζονται ορθές κτηνοτροφικές πρακτικές με αποτέλεσμα την υψηλής ποιότητας γαλακτοπαραγωγή.

Παράλληλα η Εβροφάρμα συνεργάζεται με 450 κτηνοτρόφους για το πρόβειο και γίδινο γάλα που χρησιμοποιεί για την παραγωγή πρόβειων γιαουρτιών, φέτας, κατσικίσιου τυριού κ.ο.κ.

Στη φετινή χρονιά, επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας αναμένεται και νέα σημαντική αύξηση των εξαγωγών, όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης αλλά και σε τρίτες χώρες, σε συνέχεια του εξαγωγικού «άλματος» του 2023. Συγκεκριμένα το 2023 οι εξαγωγές της Εβροφάρμα αυξήθηκαν κατά 16%, η εταιρεία εξάγει σε 17 χώρες, με κυριότερες αγορές την ιταλική και τη βρετανική, οι εξαγωγές αποτελούν το 14% του κύκλου εργασιών και φέτος σύμφωνα με τον κ.Παπαζηλάκη αναμένεται σημαντική αύξησή τους.

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2023 σε 48,761 εκατ. ευρώ έναντι 45,381 εκατ. και ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40,799 εκατ. έναντι 37,359 εκατ. του 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,2%. Την ίδια χρονιά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,246 εκατ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε 5,546 εκατ.) έναντι 3,595 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 46% για τον Όμιλο και σε 3.504 χιλ. έναντι € 1,944 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 80% για τη μητρική εταιρεία και το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη 2,202 εκατ. έναντι 1,419 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 55% και το εταιρικό σε κέρδη 2,133 χιλ. έναντι 254.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2023, αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

πηγή: Ναυτεμπορική