ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευριπίδης Στυλιανίδης : «Κίνητρα για επενδύσεις, τουριστικά λεωφορεία από Νυμφαία και εγκατάσταση κόσμου στην περιοχή»

Σήμερα ενώπιον των παραγωγικών φορέων του Νομού Ροδόπης έθεσα στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλό φίλο Μαργαρίτη Σχοινά τρία θέματα:

1. Τη στήριξη του προκειμένου να θεσπιστούν εκ νέου στη Θράκη ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και ειδικό καθεστώς πχ για το φόρο καυσίμων προκειμένου να μην πλήττεται η τοπική αγορά από τις ανταγωνιστικές αγορές των γειτόνων μας που διατηρούσε χαμηλή φορολογία.

2. Τη συμβολή του προς τη Βουλγαρική Κυβέρνηση για την άδεια διέλευσης από τη Νυμφαία και τουριστικών λεωφορείων που θα ενισχύσουν την τοπική τουριστική ανάπτυξη.

3. Την εγκατάσταση στην Κομοτηνή μιας Ευρωπαϊκής Δομής εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής που θα φέρει στην περιοχή προς μόνιμη εγκατάσταση διεθνείς υπαλλήλους και επιστήμονες.

FB Stylianidis

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος