ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γιάννης Γκαράνης: Ομόφωνα διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στις «επενδυτικές» δραστηριότητες της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Στην έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής αποφάσισε ομόφωνα να διατρανώσει την κάθετη αντίθεσή του στις «επενδυτικές» δραστηριότητες της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»  μετά την έκδοση της  απόφασης 1524/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή ακυρώνει την απορριπτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας, για την υλοποίηση του έργου της εξόρυξης χρυσού και η αρμόδια Υπηρεσία καλείται εκ νέου να αξιολογήσει το αίτημα για την έγκριση της ΜΠΕ της εταιρείας.

Πρέπει να θυμίσουμε στο κεντρικό κράτος, που επιλέγει να τις αγνοεί, τις ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων Δήμων της Θράκης που τοποθετούνται ξεκάθαρα αντίθετα απέναντι στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού:

Οι αρνητικές αυτές αποφάσεις έχουν μεταφέρει το ισχυρό μήνυμα των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην εκμετάλλευση πόρων χρυσού από τον Τόπο μας. Οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση εξειδικευμένες επιστημονικές και τεκμηριωμένες θέσεις φορέων που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, όπως το ΤΕΕ Θράκης που είναι τεχνικός σύμβουλος του κράτους.

Η ανάπτυξη του Τόπου μας πρέπει να γίνει με χαρακτηριστικά αειφορίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής είναι ομόφωνη και δυναμική και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση.

Δυστυχώς, η απόφαση του ΣτΕ αμφισβητεί την ικανότητά μας ως τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουμε για τον Τόπο μας αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα το επιτρέψουμε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, με τους επιστημονικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, με όλους τους πολίτες, σε ένα αρραγές μέτωπο απέναντι σε όποιον επιδιώκει με αθέμιτα μέσα ν’ αποφασίζει για μας χωρίς εμάς.

Η μη αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αφήνει κανένα απολύτως παράθυρο στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού στη Ροδόπη και τον Έβρο.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος