ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γιατί στην ΠΑΜΘ απορρίφθηκαν οι αγρότες από τον αναπτυξιακό νόμο;»

Με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Παπαθανασιου και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανό ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ζητά απαντήσεις, γιατί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξαιρέθηκαν από τον Αναπτυξιακό νόμο Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα από χρηματοδοτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού των καλλιεργειών τους όταν σε άλλες περιφέρειες χρηματοδοτήθηκαν;

Συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο βουλευτές, αναφέρεται αναλυτικά στο εν λόγω πρόγραμμα για να εξηγήσει ότι «προσφάτως αποστάλθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρακτικά απόρριψης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τον κλάδο των αροτραίων καλλιεργειών από τις διορισθείσες Επιτροπές. Μέσα στις επιστολές αυτές επαναλαμβάνεται διαρκώς το ίδιο κείμενο που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Σύμφωνα με το από 01-03-2021 έγγραφο – απάντηση του Helpdesk του ΠΣΚΕ σε σχετικό ερώτημα επιτροπής αξιολόγησης έργου που έχει υποβληθεί στην 1η Πρόσκληση για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: «…ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ως δαπάνες την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και τα παρελκόμενα του, δεν τεκμηριώνεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 της οικείας προκήρυξης».

Στερείται τεκμηρίωσης η απάντηση

Η παραπάνω απάντηση, σύμφωνα με τον βουλευτή, στερείται ουσιαστικής τεκμηρίωσης και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης, διότι:

– Η απάντηση από το helpdesk του ΠΣΚΕ δεν αποτελεί νομικό κείμενο και έρχεται σε αντίθεση τόσο με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και με τη σχετική με το Ν.4399/2016 νομοθεσία (ΚΥΑ 129229/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

– Το συγκεκριμένο εσωτερικό έγγραφο βάσει του οποίου στηρίχτηκε η απορριπτική απόφαση δεν κοινοποιείται στον επενδυτή ώστε να γνωρίζει ποια ήταν η ερώτηση. Δεν μπορεί να γνωρίζει συνεπώς ο επενδυτής που απορρίπτεται, εάν η Επιτροπή περιγράφει την δική του περίπτωση και πώς διατυπώθηκε το ερώτημα ώστε να λάβει την συγκεκριμένη απάντηση που τον απορρίπτει.

– Η πρώτη πρόσκληση των ΠΜΜ επιχειρήσεων δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου του 2019 και η απάντηση του helpdesk που επικαλείται η Επιτροπή δόθηκε στις 1 Μαρτίου 2021, 20 μήνες, δηλαδή, αργότερα. Αυτή η ετεροχρονισμένη ερμηνεία από την υπηρεσία του helpdesk, εάν ήταν σε ισχύ θα έπρεπε να επικοινωνηθεί επισήμως στο εγχειρίδιο ερωτοαπαντήσεων του ιστοτόπου https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/yy ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να λάβει γνώση.

– Πουθενά εντός του κειμένου του Νόμου 4399/2016 ή των 5 Προσκλήσεων των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων ή των ΚΥΑ που αφορούν τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει παρόμοια συγκεκριμένη διατύπωση περί μη επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων σχεδίων των αροτραίων καλλιεργειών.

Περί της θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας

Ο κ. Στυλιανίδης στην ερώτησή του προτάσσει και ένα ακόμη λόγο. Όπως εξηγεί «οι Επιτροπές επίσης συχνά επικαλούνται ότι στα επενδυτικά αυτά σχέδια δεν τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας που είναι απαραίτητο ώστε αυτά να είναι επιλέξιμα στον Ν.4399/2016 (παρ. 3 άρθρο 5 «Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου»). Τίθεται εύλογα όμως το ερώτημα με ποια ακριβώς κριτήρια κρίνεται ότι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος τεκμηριωμένα χρησιμοποιείται για την αλλαγή της μεθόδου της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας από συμβατική σε Γεωργία Ακριβείας, δεν συνάδει με την έννοια της θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας. Κατ’ αντιστοιχία, όταν μια μεταποιητική επιχείρηση υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια νέου μηχανολογικού – παραγωγικού εξοπλισμού επιτυγχάνοντας (χωρίς να αυξηθεί η δυναμικότητα) α) Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, β) Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, γ) Μείωση του κόστους παραγωγής, δ) Μείωση των αναγκών σε ενέργεια, ε) Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αυτό το σχέδιο κατηγοριοποιείται στην περίπτωση δ, παράγραφος 2 του Άρθρου 5 του Ν.4399/2016 «θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας». Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς είναι δυνατόν υπό παρόμοιες συνθήκες το μεν επενδυτικό σχέδιο του πρωτογενούς τομέα να μην ανήκει στην περίπτωση «θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας», ενώ το αντίστοιχο του κλάδου της μεταποίησης να ανήκει;

Κατά αντιστοιχία με τη γραμμή παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας, ο συγκεκριμένος γεωργικός μηχανολογικός εξοπλισμός (γεωργικός ελκυστήρας και παρελκόμενα) καθορίζει το είδος της γεωργίας που θα εφαρμοστεί (ακριβείας). Το σύνολο των δαπανών ενός τέτοιου προγράμματος συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης και τη θεμελιώδη αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, προωθεί την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας, μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και απομειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Στην ΠΑΜΘ απορρίφθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων

«Κύριοι Υπουργοί, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη στήριξη νέων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και την ευαισθησία σας για την ακριτική περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου η σημασία στήριξης των αγροτών συνδέεται με τη δημογραφική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας αλλά και τη θωράκιση της χώρας, ζητώ να εξετάσετε για ποιους λόγους αντίστοιχες επενδυτικές προτάσεις, που υποβλήθηκαν στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν από τις αντίστοιχες επιτροπές των περιφερειών τους, ενώ το σύνολο από πολλές δεκάδες επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απορρίφθηκαν όλες;» τονίζει κλείνοντας ο βουλευτής.

LABON Boutique

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος