ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιεραποδημία στους Αγίους Τόπους πραγματοποιεί η Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Την Τετάρτη, 31-08-2023, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μὲ ὁμάδα σαράντα (40) προσκυνητῶν ἀνεχώρησαν μὲ προορισμό τῆς Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. Ἐκεῖ θὰ ἔχουν τὴν εὐλογία νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ προκυνήσουν τὰ ἱερά σεβάσματα τῆς πίστεώς μας καὶ τοὺς Ἁγίους Τόπους, στοὺς ὁποίους ἔζησε, δίδαξε, ἔπαθε καὶ ἀναστήθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Ἐπίσης θὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο καὶ θὰ λάβουν τὴν Πατριαρχική εὐλογία.

Σὺν Θεῷ ἡ προσκυνηματική ὁμάδα θὰ ἐπιστρέψει τὴν Τετάρτη, 06-08-2023.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος